Stora registret

Huvudmappen - HTMLkurs
Huvud-
mappens
filer
Registret Innehålls-
förteckning
Startsidan Elementen Minimall Tabellsidan
Editorer och Läsare Länksidan Tecken-
koder
Formulär-
sidan
E-mail-
svaret
Formulär-
svar
Söksidan Färgsidan ASAP-
exempel
Adobe
pdf-fil
Power Point fil Sidan 16
Hela kursen Med frames Frame-
länkar
På engelska Frame-
koder
Defini-
tioner
Under-
mappar
Mapp 1 Mapp 2 Mapp 3 Mapp 4
Under-
mapparnas
sidor
Sidan 1 Sidan 3 Sidan 7 Sidan 8 Sidan 11 Sidan 11a
Sidan 2 Sidan 4 Sidan 9 Sidan 10 Sidan 11b Sidan 11c
Marquee Sidan 5 Exempel 1 Exempel 2 Sidan 11d Sidan 12
  Sidan 6     Sidan 13 Sidan 14
        Sidan 14e Sidan 15
Mer
under-
mappar
Mapp 11   Mapp 31      
Under-
mapparnas
sidor
Exempel 2c   Exempel 2b      

Om du har en Web-läsare som inte klarar tabeller dvs om du ovan här inte ser en tabell med länkar, gå då till det alternativa registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell