Sidan 2 med en rubrik på nivå 1

Det finns rubriker i sex nivåer.

Det här är en rubrik på nivå 2

Det här är en rubrik på nivå 3

Det här är en rubrik på nivå 4

Listor har egna element. En onumrerad lista har startmärket <UL> och slutmärket </UL>. Varje post på listan föregås av märket <LI>. För en numrerad lista används OL istället för UL. Här följer en onumrerad lista som visar några element och attribut som du nu kan placera rätt.

Här visas en numrerad lista:

Sidorna i den här snabbkursen

  1. visar hur elementen ser ut och fungerar
  2. ger korta förklaringar till hur koderna fungerar
  3. kan fungerar som mallar som du kan kopiera och göra om till egna sidor
  4. vill uppmuntra till aktiv inlärning

Studera koderna till listorna.

Alla filer i en dator finns i olika mappar eller med ett annat namn kataloger. Varje mapp kan bestå dels av andra mappar och dels av filer. I "Filhanteraren" i "Huvudgrupp" i Windows 3.x kan man skapa nya (och förändra gamla) kataloger. Markera katalogen som ska vara huvudkatalog. Välj därefter Arkiv och Skapa katalog. I Windows 95 väljer man "Den här datorn" eller vad du nu har döpt denna mapp till. Man väljer sedan mappen för hårddisken och klickar tills man hittar den mapp som ska vara huvudmapp. Välj sedan Arkiv och Skapa Mapp.

Sidan 3 ligger i Mapp 2. Sidan 1 och sidan 2 ligger i mapp 1. Både mapp 1 och mapp 2 ligger i mappen htmlkurs dvs de har htmlkurs som huvudmapp. När man gör en länk till en sida i samma mapp som det dokument man är i så skriver man inom citationstecknen enbart filnamnet t.ex från den här sidan till sidan 1 "sidan1.htm".

När man gör en länk till ett dokument som ligger i mappen ett steg uppåt dvs till huvudmappen för den mapp detta dokument ligger i t.ex. från den här sidan till registret i huvudmappen htmlkurs så skriver man "../allasid.htm". De två punkterna använder man i datasammanhang för att gå uppåt. Kanske har du någon gång i DOS skrivit CD.. för att gå uppåt i hierarkin.

När man gör en länk till ett dokument som ligger i en annan mapp som ligger i samma huvudmapp så måste man först gå upp till huvudmappen och sedan ner i nästa mapp. Om man vill till sidan 3 i mapp 2 så skriver man t.ex. "../mapp2/sidan3.htm".

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, H3, UL, OL, LI.

Spara om den här sidan som sidan2a.htm i mapp 1. Experimentera med sidan och gör sedan en egen sida med namnet sidan2b.htm i samma mapp. Sidan skall innehålla en onumrerad och en numrerad lista. Försök också att göra länkar till sidan 2 och sidan 3 samt till startsidan i huvudmappen.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell