Beställning av varor


Namn   :  
Företag :  
Adress  :  
Adress  :  
Telefon :  
Fax   :  
Email  :  

Jag beställer ett exemplar av följande varor Artikel a Artikel b Artikel c Artikel d

Jag föredrar följande leverans- och betalningsvillkor

Mot postförskott Företagspaket 30 dagar netto

Övriga meddelanden eller förfrågningar: