Sidan 14e - Netscape 3.0 tillägg

Ljud

I Internet Explorer 2.0 kan man ge ett HTML-dokument ett bakgrundsljud. I Netscape 3.0 kan man istället "bädda in" ett ljud med koden EMBED. Om du har Netscape 3.0 kommer strax här under knappar liknande en bandspelare att synas. Koden är
<EMBED SRC="../welcome.wav" WIDTH="144">
Tryck på vänstra knappen så hörs ljudet.

Videofilmer kan bäddas in

Det går också med hjälp av koden <EMBED SRC="videofilm.avi">, att visa en videofilm inbäddad i ett HTML-dokumentet.

Om du har tillgång till Netscape 3.0 - pröva då med att använda EMBED för att "bädda in" en ljudfil och en videofilm på en egen sida.

Gå nu vidare till sidan 15.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell