Marquee-exempel


Elementet MARQUEE som Microft har tagit fram till Internet Explorer 2.0 har mängder av olika attribut. Här visas några exempel på hur scrollningen kan visas.

MARQUEE BGCOLOR=GREEN

Scrollande text enligt standard dvs från höger. Storleken är här H1 med grön bakgrund

MARQUEE BGCOLOR=YELLOW DIRECTION=RIGHT och FONT COLOR=RED

Röd scrollande text från vänster i storleken H2 med gul bakgrund

MARQUEE BGCOLOR=WHITE och FONT SIZE=7 COLOR=BLUE FACE="Comic Sans MS"

Blå scrollande text från höger med FONT SIZE=7 och med vit bakgrund i typsnittet Comic Sans MS

MARQUEE BGCOLOR=LIME BEHAVIOR=SLIDE och FONT SIZE=1 COLOR=PURPLE FACE="Comic Sans MS,Lucida Casual"

Texten stannar så fort den berör den andra marginalen

MARQUEE BGCOLOR=YELLOW BEHAVIOR=ALTERNATE och FONT SIZE=4 COLOR=NAVY FACE="Arial"

Texten går fram och tillbaka

SCROLLAMOUNT=1, 3, 5, 25, 50, 200 SCROLLDELAY=5

SCROLLAMOUNT anger antalet pixlar (pixels) som texten flyttas vid varje förflyttning.

Den här texten rör sig ganska långsamt

Den här texten rör sig lite fortare

Den här texten rör sig ganska fort

Den här texten rör sig fortare

Den här texten rör sig mycket fort

Den här texten rör sig så fort att man inte hinner läsa den

SCROLLAMOUNT=5 SCROLLDELAY=1, 40, 200

SCROLLDELAY anger antalet millisekunder mellan varje förflyttning av texten.

Den här texten rör sig fort

Den här texten rör sig ganska fort

Den här texten rör sig inte så fort

LOOP=7

Texten går fram och tillbaka 7 gånger

VSPACE=20 och HEIGHT=40%

Den här texten kommer inte så nära pga VSPACE=20. Fram och tillbaka Inte heller den här texten kommer så nära pga VSPACE=20.