Sidan 1

Det snabbaste sättet att göra en egen sida är att använda en annan liknande sida som mall. Därför kan du egentligen använda alla sidor som mallar. Glöm dock inte att spara om sidan med ett annat namn och att lägga den i rätt mapp innan du börjar använda sidan som mall. Annars förstör du ju den gamla sidan som kan behövas senare. Om man t.ex. ser någon sida "på Internet" som man skulle vilja efterlikna så sparar man sidan på sin egen dator och byter sedan ut det som bör bytas. Som nybörjare kan det emellertid vara förvirrande att direkt börja studera avancerade Web-sidor. Det är lättare att starta med att studera mindre avancerade sidor såsom sidorna i den här snabbkursen.

När man lägger upp sina sidor på Internet så kanske servern som filerna skall ligga på inte har samma operativsystem som den egna datorn. Dessutom kanske man vill att andra med andra operativsystem skall ladda ner just din fil från Internet. Minst problem får man då om man gör alla filnamn korta såsom DOS-standarden dvs med 8 tecken och efter dessa skall det komma en punkt och html (htm istället för html om man använder DOS och Windows 3.1). Använd inga mellanslag eller annorlunda tecken i filnamnen. Håll dig till små bokstäver (gemena) och siffror. Din dator kanske kan klara en länk till sidan.htm trots att sidan heter Sidan.htm men om din server är en UNIX-server så fungerar inte länken där. En viss server kan klara sidor med filändelsen htm från en Windows 3.x-användare medan en annan server kräver att man efter att ha skickat filen därefter döper om den så att den får filändelsen html t.ex. sidan.html. Då gäller det att alla länkar från andra sidor går till sidan.html och inte till sidan.htm.

I den här kursen har filändelsen htm använts för alla HTML-dokument. Denna filändelse fungerar i Windows 3.1, i Windows 95 och i MacIntosh.

De tre första bokstäverna i svenska språket betraktas som specialtecken precis som många andra tecken. Specialtecken måste normalt skrivas med hjälp av en teckenkod (entitet). När man gör sidor i Windows så behöver man inte översätta å, ä och ö till teckenkoden. Netscape och Internet Explorer t.ex. visar tecknen på rätt sätt utan att de har angivits med hjälp av teckenkoden. Och detta gäller även om man har en MacIntosh dator.

När man arbetar med en HTML-editor i MacIntosh så måste man emellertid använda specialtecknen för att kunna visa å, ä ,ö på rätt sätt. Ofta kan man i en HTML-editor få en automatisk översättning till teckenkoderna.

I en HTML-kod spelar det ingen roll om man använder gemena eller versaler. Man får dock ej göra mellanslag i ett element utan bara mellan element och attribut. I en teckenkod är det emellertid viktigt att man använder gemena och versaler korrekt.

Denna sidan liksom nästa ligger inte i huvudmappen utan i mapp1. Studera alla koder men särskilt hur länken från startsidan till denna sidan och länken från denna sidan till nästa sida i samma mapp skiljer sig. Studera ockå länken till registret som ligger i huvudmappen .

På många sidor anges vilka vilka element och attribut som har använts. På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, I.

Undersök nu om du inte har gjort det tidigare hur din HTML-editor fungerar. Försök sedan med hjälp av editorn att göra ett enkelt HTML-dokument med hjälp av de koder som du har lärt dig på startsidan och på den här sidan. Om du har svårt att komma igång, starta då med minimallen. Filen är "minimall.htm" och den ligger i huvudkatalogen .

Nu skall du spara denna sidan och eventuellt också startsidan under nya namn men i samma katalog (mapp) som tidigare. Välj t.ex. namnen sidan1a.htm och starta1.htm och experimentera sedan med att ta bort vissa texter och skriv dit nya egna. Testa också med att ta bort och lägga till vissa koder. Den här övningen måste du fortsätta med att göra efter varje genomläst sida som innehåller nya koder. Att arbeta praktiskt med egna experiment efter genomläsningen av varje sida är helt enkelt nödvändigt om du skall få en varaktig inlärning. Det blir också en helt annan behållning om man märker att de koder som man själv har gjort verkligen fungerar.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell