Sidan 7

Den här sidan har en bild som bakgrund. Bilden är liten. När bilden används som bakgrund upprepas den precis som när man tapetserar med en mönstrad tapet så att den bildar en bakgrund i hela dokumentet.

Egna bilder kan man få på många sätt. Ett vanligt foto kan med en bildläsare (scanner) överföras till en bildfil. Om programmet man använder inte kan spara bilden i jpg- eller gifformat så måste man konvertera bilden till någon av dessa format. Det kan man t.ex. göra i programmet Lview som finns att hämta på Internet. Se vidare på länksidan. Man kan också överföra ett vanligt foto till en bildfil genom lämna in negativen till en fotoaffär för att överföras till en Kodak foto-CD. Med hjälp av en digital kamera kan man ta foton som direkt blir bildfiler.

Man kan också rita egna bilder i något ritprogram. Om inte filen kan sparas i något av de ovannämnda formaten så måste den naturligtvis konverteras. Om man inte vill framställa bilderna själv så kan man faktiskt hämta mängder av bilder på Internet. På länksidan finns länkar till en del sådana platser på Internet. På Pixelsight-sidorna kan man dessutom göra egna texter till färdiga standardbilder och sedan spara dessa (I Netscape genom att trycka på höger musknapp).

I detta dokument är textens färg ändrad. I Netscape kan man välja att använda de färger på text och länkar och bakgrunder som den som har gjort Web-sidan har tänkt sig, men man kan också ändra till andra färger och bakgrunder som man som användare föredrar. Som editerare är det viktigt att vara medveten om denna möjlighet för användaren.

Man kan som användare också välja att inte ladda ner de bilder som hör till sidan för att snabbare kunna få fram viktig text och viktiga länkar för att kunna gå vidare t.ex. om Internet vid tillfället är långsamt. Detta är en mycket användbar funktion. Därför kan det vara oförnuftigt att visa sin viktigaste information i bilder och att använda bilder som länkar till egen fortsatt information. Om man har gjort sidan sådan så måste ju den som läser sidorna sitta för att vänta på dessa i och för sig onödiga bilder bara för att kunna gå vidare till viktig information. Många tröttnar vid sådan väntan om informationen man vill åt inte upplevs som absolut nödvändig.

Med hjälp av elementet FONT har rubriken gjorts större än vad man kan göra med hjälp av elementet H1. H1 byter alltid rad. Det gör inte FONT. Därför har BR lagts till efter rubriken. Även storleken på texten har på denna sidan gjorts olika stor framför allt i första stycket med hjälp av elementet FONT. Normalläget är 3 och man kan välja att ändra till 1-7 där 7 är störst. Man kan ändra siffran eller använda plus-tecknet eller minus-tecknet i relation till bassiffran som normalt alltså är är 3. Man kan nämligen i början av dokumentet med hjälp av elementet och attributet BASEFONT SIZE= välja en annan bassiffra för hela dokumentet.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, BODY BACKGROUND, FONT.

Spara nu om sidan som sidan7a.htm. Byt bakgrunden till någon av bakgrunderna jeweled.gif eller gscales.gif som finns i huvudmappen htmlkurs. Experimentera sedan med att ändra på textens storlek på några olika ställen med hjälp av FONT. Experimentera med att i din Web-läsare ställa in din egen bakgrund till vitt som alltid skall gälla oavsett vad den som har gjort sidan har tänkt sig. Ändra eventuellt också färgen på texten och länkar. En sådan inställning kan ibland vara bra om man vill få en läsvänlig utskrift av en intressant sida med väldigt mörk bakgrund.

Om du har Netscape, välj då under Options och General Preferences i Colors att ändra bakgrunden till custom och vit och sätt kryss i rutan för "Always Use My Colors". Se nu vad som händer med bakgrunden på både sidan 6 och sidan 7. Ändra sedan tillbaka igen till default för bakgrunden och klicka i rutan för "Always Use My Colors" så att krysset försvinner.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell