Sidan 15

Detta är sista sidan i kursen. Nedan redogörs för några framtida utvidgningar av HTML. På länksidan finns flera länkar till sidor på Internet där du kan få ytterligare information.

CGI-skript

Web-sidor kan kommunicera med program på servern. För att klara detta används CGI (Common Gateway Interface). CGI-program utökar de tjänster som WWW-servern kan erbjuda. Har man en egen server så bör någon på företaget kunna göra eller anpassa CGI-program. Om man hyr en server, eller en del av en server, så kan man få betala extra för att serverns webmaster ska anpassa något färdigt program eller skriva ett nytt CGI-program. Detsamma gäller om man anlitar någon som gör sidorna och dessutom lägger upp dem på en server. Här är en lista på några tllämpningar som kräver CGI-program.

Hot Java

Med hjälp av JavaScrip kan man lägga in små program direkt i HTML-koden, som sedan körs på den dator som laddar ner sidan. Java är mycket omtalat. Många tillverkare av Web-läsare kommer att göra det möjligt att använda Java. Java fungerar nu t.ex. i Netscape 2.0 för Windows 95 och för MacIntosh. Microsoft har planer på att bygga in en Java-kompilator i nästa version av Windows 95. Java påminner om C++ som är ett program för att göra andra program. Att göra sidor med hjälp av Hot Java ligger på en helt annan svårighetsnivå än att göra sidor i HTML. Det finns dock redan och kommer snart att finnas flera program i vilka man lättare skall kunna göra Java-program.

Insticksprogram (Plug-Ins)

Ett annat program som kan startas "inne i" en Web-läsare kallas på engelska ett "plug-in". Kanske kommer det att kallas instickningsprogram på svenska. Här har jag kallat sådan program "plug-in program" eller "plug-ins". Det finns när detta skrivs mer än 50 sådana program som startas inne i Netscape 2.0. Det finns också en del plug-ins till Internet Explorer 2.0. Fördelen med plug-ins är att man kan göra ett dokument i sitt eget "vanliga" program. Sedan kan den fil man har gjort visas på nätet på ett smidigt sätt. Den behöver inte konverteras till html-kod utan kan visas direkt.

Normalt fungerar det så att det program som fordras för att göra en plug-in-fil kostar pengar medan det program som behövs för att man skall kunna öppna filen "inne i" Web-läsaren är gratis.

Ett problem blir huruvida den som har hittat dokumentet verkligen har skaffat sig just det plug-inprogram som krävs. Särskilt problematiskt blir det ju om det kommer att finnas mängder av plug-ins. Några av alla plug-inprogrammen kommer förmodligen att bli standardprogram som de flesta kommer att installera. Två program som kanske blir sådana standardprogram är Shockwave och Acrobat Amber Reader.

De mest omtalade programmen

Adobe Acrobat Amber Reader

Detta program använder ett filformat "pdf" som liksom "html" är plattformsoberoende dvs oberoende av operativsystem och dator. Man kan åstadkomma en pdf-fil med hjälp av programmet Adobe Exchange som måste köpas. När man har installerat detta program så sker själva konverteringen över utskriftsfunktionen. I stället för att "skriva ut" på papper eller ett faxmeddelande så skriver man ut till en pdf-fil. Detta går vanligtvis lika fort som att skriva ut på ett papper.

En pdf-fil har hittills haft mycket större möjligheter att visa layoutmässigt snygga sidor och komplicerad grafik än en html-fil. Vanligen går också konverteringen av en avancerad sida mycket snabbare och smidigare än konverteringen för html-filer. För konvertering av postscriptfiler behövs programmet Adobe Pro.

En pdf-fil är ofta mycket komprimerad. T.ex. blev en Word-fil på 1000 Kb endst 150 Kb efter "utskrift" till en pdf-fil.

Adobe Acrobat Amber Reader tillåter att man läser delar av en pdf-fil medan den laddas in. Detta plugin-progam finns för Windows 95, Windows NT, Windows 3.1 och MacIntosh. Om man inte har plug-inprogrammet kan man skaffa sig gratisprogrammet Acrobat Reader 2.1 som finns för Windows, MacIntosh och UNIX. Man kan med hjälp av detta program, istället för att titta på filen direkt när man är uppkopplad, ladda ner filen och titta på den i den lokala datorn.

Jag arbetar som lärare på ett gymnasium. Där har vi både PC- och Macdatorer med helt olika inriktningar och med helt olika program installerade. Jag kan emellertid lätt göra en Power Point demonstration in en PC dator, skriva ut den till en pdf-fil och sedan visa den i en MacIntoshsal. Acrobat Reader kan vara ett komplement till html-filerna i ett Intranet dvs ett lokalt nätverk som använder Web-sidor för intern information. Där kan man komplettera med att tillhandahålla krångliga och omfattande dokument som pdf-filer. Särskilt gäller det om många som använder olika program också lägger upp information. De som publicerar pdf-filer behöver i stort sett kunna "skriva ut" sitt dokument och användarna behöver bara kunna använda en Web-läsare och programmet Acrobat Reader vilket är mycket lätt att lära sig.

Acrobat Reader är inte det enda plattformsoberoende programmet. Det finns minst 3 konkurrenter varav Envoy är det enda idag med en plug-inversion. Envoy kräver mindre minne än Acrobat Amber Reader och förefaller också att var ett bra program. De andra konkurrenterna är Replica och Common Ground.

Om du har skaffat dig plug-inprogrammet Adobe Acrobat Amber Reader så har du möjlighet att nu direkt få se lite information om HTML presenterat i en pdf-fil. Denna pdf-fil fick jag genom att "skriva ut" den Power-Pointfil som nämns nedan till en pdf-fil. Om du inte har plug-in versionen men dock har Adobe Acrobat Reader så kan du naturligtvis också öppna filen "omhtml.pdf" där. Filen ligger i huvudmappen "htmlkurs".

Shockwave för Director av Macromedia

Med hjälp av det här programmet kan man se animeringar, videofilmer, höra ljud dvs man kan få en avancerad multimediapresentation gjord med enkla medel. Director är ett känt program. Svenska Dagbladet har t.ex. lagt upp sidor som bäst kan ses i Netscape 2.0 och om man har Shockwave.

VRML-program

Det finns flera Virtual Reality program som plug-ins som gör att man kan se 3-dimensionellt.

Kalkylprogram

Formula One/Net och Openscape är två plug-ins som kan visa Excelfiler. Det finns också en Excel-plugin från Microsoft. I denna kan man emellertid inte själv "kalkylera".

Bästa sättet att studera vilka plug-ins som finns är att gå till Netscapes egen sida med länkar till plug-ins. Det finns en länk till denna sidan från länksidan.

Presentationsprogram

Microsoft har gjort plug-ins för programmen Word, Excel och Power Point. Dessa plug-ins fungerar i både Netscape och Internet Explorer. Dessa program finns inte med i Netscapes lista. Man hittar dem istället på Microsofts sidor.

Om du har Windows 95 och har skaffat dig plug-inprogrammet för Power Point så har du möjlighet att få se lite information om HTML presenterat i en Power Point-fil. Det är den filen som jag "skrev ut" till pdf-filen som nämns ovan. Om du har programmet Power Point 4.0 eller senare för Windows så går det naturligtvis också att öppna filen "omhtml.ppt" direkt där. Filen ligger i huvudmappen "htmlkurs".

Ett exempel på EMBED och på användning av plug-inprogrammet ASAP Web-Show

En del av plug-inprogrammen erbjuder på sina Web-sidor besökaren att testa programmet som behövs för att göra en fil som fungerar i plugin-programmet. Så är det med presentationsprogrammet ASAP Web Show. I en Web-sida med en kort presentation om Svenska Luffarschackförbundet har jag "bäddat in" visningen av filen "lsinfoj6.asp" i Netscape med Netscapes element EMBED. Studera gärna koden. AUTOPLAY="TRUE" betyder att programmet omedelbart sätter igång med ett bildspel när man har hämtat sidan.

Netscape Atlas 3.0 har inbyggda plug-in program

I Netscape Atlas 3.0 finns redan från början några inbyggda plug-inprogram t.ex. för ljud och videofilmer. Det finns också inbyggt ett "Live3D plug-in". Live3D utvidgar Netscapes Java. Det gör det lättare att utveckla 3-dimensionella tillämpningar. Programmet "Cool Talk", som också ingår i Netscape 3.0 kan användas för ljud-konferenser. Båda användarna kan tala och höras samtidigt.

Microsoft Active X och Internet Explorer 3.0

Microsoft har gjort ett eget program för tillverkning av avancerade sidor. Med hjälp av Visual Basic Script som är en förenklad variant av Visual Basic så kan man göra s.k. "Ole Controls" som är program som fungerar i Internet Explorer 3.0 som i april 1996 finns i en s.k. "alfa-version" dvs en tidig och ej färdig version av ett program. Visual Basic Script och Internet Explorer 3.0 ingår i Microsoft Active X som finns att hämta på Internet för testning. Ole Controls och Java-program är två olika program och med dessa erbjuder man två olika sätt att utveckla HTML.

Internet Explorer 3.0 innehåller en hel del nytt t.ex.

länksidan finns en länk till mer information om Arcive X och Internet Explorer. Där finns också en länk till mer information om Front Page - Microsofts HTML-Editor som ingår i Microsofts storsatsning på Internet.

Varifrån kommer kursens bilder och exempel

Sidan ovan om Svenska Luffarschackförbundet är naturligvis inte med i kursen för att jag vill sprida information om renju (luffarschack) utan bara för att jag vill visa ett exempel med elementet EMBED samt ett exempel på ett mycket lättanvänt plug-in program (ASAP WebShow) som man kan testa själv. Detta gäller naturligvis också bilder och vissa exempel som har ingått i kursen. Jag har använt dem därför att jag i första hand har velat använda eget material som exempel. Jag har nämligen själv lagt upp mycket information om luffarschack (renju) på Internet.

Mer information om HTML

Det finns några svenska böcker om HTML och det kommer snart att dyka upp än fler. Följande böcker på svenska känner jag till i mitten av april 1996: Det finns också 2 böcker om att informera och marknadsföra på Internet varav den första också behandlar HTML

På länksidan finns en länk till mer information om den sista boken. Det finns mängder med böcker om HTML på engelska och dessa böcker hittar man oftast endast i en universitetsbokhandel. Ett exempel är "HTML & CGI Unleashed" av John December och Mark Ginsburg (ISBN 0-672-30745-6). Till boken på 830 sidor medföljer en CD-skiva innehållande exempel och flera program. Emellertid behöver man kanske inte köpa någon bok om HTML eftersom det finns mängder av information på Internet om HTML. T.o.m. på svenska finns det mycket information att hämta. På länksidan finns upplysningar om många länkar till World Wide Web-sidor på Internet. På dessa sidor hittar man ytterligare information om HTML och länkar till vidare information nästan i all oändlighet. Det är högst troligt att du inte orkar att läsa ens allt som finns att läsa om HTML-editering.

Man kan fråga sig varför jag inte har gjort absoluta länkar till sidor på Internet på varje sida i den här kursen. Det hade ju varit mer användarvänligt att få en referens direkt om man till exempel vill läsa vidare eller hämta något program. Ja, det är ju t.o.m. så som det är tänkt att Web-sidor ska fungera.

Problemet är emellertid att alla sådana länkar måste uppdateras hela tiden eftersom sidor tyvärr hela tiden flyttas till andra URL-adresser. Därför har jag valt att inom kursen i stort sett enbart använda relativa länkar till sidorna inom kursen. På länksidan finns sedan alla länkar till alla sidor som kan nås över Internet. Jag har tänkt att uppdatera denna sidan ofta dels gällande sådant som har flyttats eller tagits bort och dels med nya länkar eftersom det hela tiden dyker upp ny och intressant information.

På länksidan i kursen finns en länk till uppdateringarna som finns att hämta och spara på Internet. Det finns från länksidan också en länk till en sida med uppdateringar av eventuella felaktigheter som har hittats i den här kursen samt naturligtvis en länk till en sida med upplysningar om nya versioner av den här kursen. För att det skall bli enkelt att komplettera med uppdateringar finns redan i registret länkar till en uppdateringssida som kallas sidan 16. Denna sidan 16 som i ursprungsversionen inte innehåller någon ny information finns i huvudmappen.

Den här kursen har bara varit en start innehållande en del enkla exempel för att lättare kunna studera HTML-koder. Kursen har inte innehållit några sidor med snygg och välkomponerad design. Sådana exempel hittar man naturligtvis bäst på Internet. Många av de Web-sidor som det finns länkar till på länksidan används av massor av människor varje dag. Dessa sidor är därför utmärkta som exempel på hur Web-sidor är uppbyggda i verkligheten idag. Den sista övningen i kursen är därför att noga studera HTML-koden i minst 10 av de sidor som det finns länkar till på länksidan. Det går att spara en Web-sida på sin egen hårdisk eller diskett för att studera den noggrannare senare. Emellertid sparar man då inte bilderna som syns på sidan. De måste sparas separat. I vissa program kan man klicka på en bild med höger musknapp och sedan välja att spara den. Det går också att se i HTML-koden var bildfilen heter och finns.

Därmed är kursen slut och jag hoppas att du genom kursen har fått en start i ditt arbete med att i framtiden lägga upp egna Web-sidor på Internet.

Gå nu till länksidan.

Jönköping i april 1996

Tommy Maltell

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell