Sidan 10 - Formulär


Skicka ett meddelande genom att fylla i ett formulär

Elementet FORM tillhör standarden HTML2. Den vanligaste användningen av detta element är ett formulär som ifylls av besökaren på en Web-sida. När formuläret är ifyllt skickas det till en e-mailadress. Ett sådant förfarande kräver ett s.k. cgi-program på servern där Web-sidan finns. Utan ett cgi-program på en server som du själv har tillgång till går det inte att testa hur det här fungerar. Därför är just det här momentet i kursen enbart beskrivande. Om du har tillgång till en server och vill lägga in ett fungerande sådant formulär på en sida, så fråga webmastern för servern vilket cgi-program som används och hur just det fungerar. På
formulärsidan visas ett testformulär och här visas hur ett ifyllt svar kan se ut när det kommer som e-mail. CGI-program kan vara olika och här visas hur ett HTML-dokument ser ut som fungerar med ett visst program som jag själv använder.

Titta på HTML-koderna. Här följer några kommentarer till hur elementet FORM och några av dess attribut fungerar. <FORM> är startmärket och </FORM> är slutmärket. Innanför dessa finns hela formuläret. METOD anger hur informationen skickas när formuläret vidarebefordras. POST används när det gäller att vidarebefordra formulär. När formuläret är klart skickas det till en angiven e-mailadress.

Elementet INPUT används i kombination med attributen TYPE, SIZE, VALUE och NAME. När det gäller TYPE förekommer följande alternativ: TYPE=TEXT, TYPE=RADIO, TYPE=CHECKBOX, TYPE=SUBMIT, TYPE=RESET. Första fältet har fått VALUE="Name", andra fältet VALUE="Company" osv. Det innebär att i brevet som anländer till angiven e-mailadress står det först Name och sedan det namn som besökaren har skrivit och därefter Company och sedan det företag som besökaren har skrivit osv.
De 7 första fälten innehåller var och en en rad som ifylls av besökaren.
8:e fältet innehåller CHECKBOX dvs ett antal kryssrutor där besökaren kan ange flera val.
9:e fältet innehåller RADIO dvs ett antal knappar där besökaren bar kan ange ett enda val.
10:e fältet innehåller ett eventuellt meddelande. Här används elementet TEXTAREA för att ange hur stort utrymme som ska finnas för meddelandet. "TEXTAREA ROWS=20 COLS=70" betyder att antalet rader är 20 och att antalet tecken på varje rad är högst 70.
Det ifyllda formuläret skickas här till e-mailadessen: n.n@abc.se.
Brevets ämne (subject) blir "Email order".
"Order" talar om vem jag är eftersom jag använder en delad server.
SUBMIT ger en tryckknapp. Vid tryckning skickas det ifyllda vidare.
RESET ger en tryckknapp. Vid tryckning rensas tidigare ifyllt så att man kan börja om från början.
När formuläret är skickat så visas en ny sida. I det här fallet är det sidan
svarform.htm.

Egen sida som åstadkommer sökning med hjälp av en sökmaskin

Det har blivit populärt med sidor som hänvisar till olika sökmaskiner. På t.ex. Search.com kan man söka i mer än 250 olika sökprogram. Det är faktiskt inte så svårt att göra en egen sida i vilken man fyller i sökordet och sedan klickar man på en sökknapp som leder till sökning i sökmaskinen. Det gäller att studera hur sidan är gjord på originalsidan eller hur den är gjord hos någon annan som har gjort en sida liknande den som man själv tänker göra. Här krävs inget cgi-program och man använder elementet FORM.

På söksidan kan man söka med hjälp av AltaVista som idag anses vara den bästa sökmaskinen. Om du är uppkopplad till Internet - Testa då att sidan fungerar och verkligen ger en sökning. Om den inte fungerar så beror det på att originalsidan är ändrad. Studera koderna. FORM är elementet. METHOD är nu GET. Här används också elementen SELECT och OPTION för att kunna ge möjlighet att välja. OPTION används inne i SELECT för att presentera ett antal valmöjligheter. Om du har tillgång till Internet, försök då att göra en egen sådan sida till någon annan sökmaskin genom att studera hur andra har gjort.

Överhuvud taget erbjuder varje Web-sida en fantastisk möjlighet för dig att studera hur man gör och att kopiera och göra om sådant som andra har gjort och som man skulle vilja göra själv. Detta är ett mycket snabbt sätt att lära sig mer om hur Web-sidor fungerar. Många hoppas och tror att det ska komma s.k.WYSIWYG-verktyg (Vad du ser är vad du får-verktyg) och konverterare som man kan använda till sina sidor så att man inte behöver kunna något om HTML-koder. Sådana verktyg kanske kan fungera bra om man gör en sida från början men om man vill ändra på en sida och särskilt om man vill ändra vad någon annan har gjort och som man från början inte vet något om, så måste det vara mycket enklare om man vet lite om hur HTML-koder fungerar i allmänhet. På länksidan finns några länkar till sidor som du kan studera.

Gå nu strax vidare till nästa sida som innehåller ett bildspel.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, HR SIZE.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell