Sidan 5

En tabell var förr svårt att visa på en Web-sida. Mer än ett mellanslag blir i HTML enbart ett mellanslag och tabulatorfunktioner har inte heller kunnat fås med hjälp av någon kod. Tidigare fick man ta till elementet PRE för förformaterad text som kan liknas vid en "icke-kod". Man visar helt enkelt texten så som den ser ut utan märken. Tänk på att när man använder PRE blir det ingen automatisk radbrytning. Raden blir så lång som den är. Gör inte raderna för långa. Då kan text långt ut till höger försvinna vid utskrift. Här följer en tabell där PRE används.

Resultat från spjuttävlingen:
1. Anders Andersson  Anderstorp  79,67 m
2. Bertil Bengtsson  Bjuv     77,45 m
3. Sven Svensson   Sala     75,32 m

Om man har väldigt bråttom och inte hinner redigera när man ska publicera en sida så kan man använda elementet PRE. Det går att använda elementet B och länkar inne i en PRE-text.

Fr.o.m. Netscape 1.1 kan tabeller visas på ett snyggare sätt. Tabeller kan också ses i en del andra Web-läsare t.ex. Internet Explorer (Utforskaren) från Microsoft. Även om inte alla Web-läsare kan visa tabeller så används tabeller idag väldigt mycket. Om man gör en tabell så kan det vara bra om man upplyser om det så att de som inte kan se tabellen förstår detta. Man kan även erbjuda alternativ till dem som inte kan se tabellen t.ex. en tabell gjord med elementet PRE. Här visas en tabell:

Resultat från spjuttävlingen

Placering Namn Ort Resultat
1. Anders Andersson Anderstorp 79,67 m
2. Bertil Bengtsson Bjuv 77,45 m
3. Sven Svensson Sala 75,32 m
4. Bengt Jansson   62,48 m

I HTML finns en teckenkod för "non-breaking space" ( ) som används istället för mellanslag om man vill att två ord absolut ska stå på samma rad. Denna teckenkod ger alltså inget synligt tecken. En cell i en tabell utan innehåll får inget djup och den ser därför inte bra ut. Om man lägger in teckenkoden för "non-breaking space" i en tom cell så ser den genast bättre ut. Orten för 4:an i spjuttävlingen är ej känd och i den cellen har ovannämnda teckenkod lagts in.

Teckenkoden för "non-breaking space" kan också användas för att skapa indrag med varierande storlek.

Innan man lägger upp en sida på Internet bör man kontrollera hur den ser ut i flera olika Web-läsare. Man bör gärna kontrollera i minst en läsare av lite äldre version t.ex. Netscape 1.0. Många användare har emellertid tillgång till de senaste versionerna varför man kanske inte ska överdriva hänsynen till de som använder gamla versioner. Att göra alltför många varianter av en sida kan också vara arbetsamt i längden.

Studera noga hur tabellerna är uppbyggda. Här kommer några korta ord om hur en enkel tabell är uppbyggd.

CAPTION är attributet för rubriken och TR för en rad
TH nr 1 innehåller första kolumnrubriken TH nr 2 innehåller andra kolumnrubriken osv
TD nr 1 innehåller första cellen i kolumn 1 TD nr 2 innehåller första cellen i kolumn 2
Denna TD innehåller andra cellen i kolumn 1 Denna TD innehåller andra cellen i kolumn 2
Varje tabell inringas av TABLE TABLE BORDER ger ramar

Längre fram i kursen samt på tabellsidan finns fler exempel på tabeller.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, PRE, TABLE BORDER, CAPTION, TR, TH, TD.

Spara nu om sidan under namnet sidan5a.htm . Experimentera sedan med att ändra i tabellerna. Lägg till en ny rad med placering 5 i spjuttävlingen. Hitta själv på namn och resultat. Försök också att lägga till ytterligare en kolumn genom att lägga till en ny cell på varje rad. I kolumnrubriken skriver du t.ex. "Bästa tidigare placering". Ta bort teckenkoden för "non-breaking space" när det gäller orten för 4:an och undersök vad som händer.

Gå sedan vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell