Sidan 6

Den här sidan har en gul bakgrundsfärg. Varje färg har ett RGB-värde. Man kan också använda en bild som bakgrund. Bakgrundsfärgen visas inte i alla Web-läsare.

RGB står för grundfärgerna: röd, grön, blå. Alla färger kan beskrivas med grundfärgerna. Varje grundfärg har 256 steg från 0 till 255. Om en grundfärg inte alls ingår är värdet 0 och om den ingår maximalt är värdet 255. För att ange värdet av grundfärg används det heximala talsystemet där det finns 16 "siffror". När de tio första vanliga siffrorna har tagit slut använder man de första bokstäverna i alfabetet.

Decimala talsystemet Hexadecimala talsystemet
     0           0
     1           1
     2           2
     8           8
     9           9
    10           A
    11           B
    12           C
    13           D
    14           E
    15           F
    16          10  
    17  (1x16+1)     11
    188 (11x16+12)    BC 
    255 (15x16+15)    FF 
För att beskriva hur mycket som ingår av varje grundfärg behövs alltså 2 hexadecimala siffror. Ett RGB-värde beskrivs på formen rrggbb där rr, gg och bb är de hexadecimala talen för respektive grundfärg (rött, grönt, blått). Hela RGB-värdet föregås av tecknet #. Detta tecken brukar kallas en brädhög eller ett staket.

Startmärket för några vanliga färger som bakgrund

<BODY BGCOLOR="#FF0000"> = Röd 
<BODY BGCOLOR="#00FF00"> = Grön
<BODY BGCOLOR="#0000FF"> = Blå
<BODY BGCOLOR="#FFFF00"> = Gul
<BODY BGCOLOR="#000000"> = Svart
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> = Vit
<BODY BGCOLOR="#FF8800"> = Orange
<BODY BGCOLOR="#FF00FF"> = Lila
<BODY BGCOLOR="#C0C0C0"> = Grå
<BODY BGCOLOR="#FF00FF"> = Anilinröd,magenta
<BODY BGCOLOR="#00FFFF"> = Cyan
<BODY BGCOLOR="#A62A2A"> = Brun
<BODY BGCOLOR="#8C7853"> = Brons
<BODY BGCOLOR="#B87333"> = Koppar
<BODY BGCOLOR="#5C4033"> = Mörkbrun
<BODY BGCOLOR="#2F4F24"> = Mörkgrön
<BODY BGCOLOR="#871F78"> = Mörk purpur
<BODY BGCOLOR="#CD7F32"> = Guld
<BODY BGCOLOR="#E6E8FA"> = Silver
<BODY BGCOLOR="#3299CC"> = Himmelsblå
<BODY BGCOLOR="#BC8F8F"> = Skär
<BODY BGCOLOR="#FF7F00"> = Alt orange
<BODY BGCOLOR="#8E236B"> = Katanjebrun
<BODY BGCOLOR="#A8A8A8"> = Ljusgrå
<BODY BGCOLOR="#ADEAEA"> = Turkos
<BODY BGCOLOR="#4F2F4F"> = Violett
<BODY BGCOLOR="#99CC32"> = Gulgrön

BODY är elementnamnet och BGCOLOR atributets namn. Färgen är attributets värde.

I många editorer kan man snabbt få fram de hexadecimala koderna genom att klicka på någon färg som visas. Om du har Netscape 3.0 eller Internet Explorer 3.0 så kan du se en tabell med flera färger på färgsidan. Från länksidan kan du finna flera sidor på Internet där man kan experimentera med färger och hitta de hexadecimala koderna.

Egentligen ska man idag hålla sig till HTML2 som är högsta beslutade standard. Många använder idag emellertid även andra element och attribut. På elementsidan finner du en lista visande flera element (elementnamn).

På sidan med elementen används också länkar inom samma sida. Platsen dit man vill ge en länk får ett namn. Man ger sedan en länk till detta namn och före namnet skriver man tecknet #. På sidan med elementen finns också en speciell lista för korta poster som har gjorts särskilt kompakt. Attributet COMPACT fungerar ej i alla Web-läsare. Titta på koderna på sidan.

På de följande sidorna ska några av utökningarna som används visas.

Bilden är här med hjälp av attributet ALIGN=RIGHT placerad till höger om texten. HSPACE=10 ger ett tomt utrymme bredvid bilden. VSPACE=10 ger ett litet tomt utrymme över och under bilden. Ett annat sätt att få ett litet utrymme mellan bilderna är att emellan dem lägga in ett "non-breaking space"-tecken.

Om den här sidan hade funnits på en server uppkopplad till Internet skulle man lika gärna här ha kunnat göra en länk till en annan bild någon annanstans i världen så att den visades i just det här dokumentet. Det är bara att ändra den relativa adressen som här används till en absolut URL-adress till någon bild i en annan dator.

Vem visas på bilden? Det är Takayama Goraku, den första japanska meijin (mästare på livstid) i spelet renju.


Nu kommer bilden med hjälp av ALIGN=LEFT till vänster om texten. Attributen ALIGN=LEFT och ALIGN=RIGHT kan också användas som attribut till elementet HR. HSPACE=10 ger ett tomt utrymme bredvid bilden. VSPACE=10 ger ett litet tomt utrymme över och under bilden.

GIF och med de senaste Web-läsarna också JPEG (JPG) är grafikformat som man kan använda till bilder på en Web-sida. Elementet BR kan i Netscape ha attributet CLEAR. CLEAR=LEFT innebär att dn nya raden börjar vid sidans vänstra marginal, precis nedanför bildens undre kant. Motsvarande gäller för CLEAR=RIGHT. CLEAR=ALL som har använts på den här sidan funger bra om man som här har bilder både till vänster och höger. Det går också att använda tabeller för att placera bilder till höger och vänster om text.

Bilden visar Takagi Rakuzan, en annan japansk meijin i spelet renju.


På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY BGCOLOR, H1, BR, P, A HREF, PRE, I, IMG SRC ALIGN=RIGHT VSPACE, IMG SRC ALIGN=LEFT HSPACE.

Spara nu om sidan som sidan6a.htm och byt sedan till vit bakgrundsfärg. Testa också med ytterligare någon annan bakgrundsfärg. Experimentera också med bilderna. Flytta den översta bilden så att den kommer till vänster om texten och den nedre bilden så att den kommer till höger om texten. Ta bort CLEAR=ALL och VSPACE och HSPACE och se vad som händer. Ersätt VSPACE med ett "non-breaking space"-tecknet och se vad som händer.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell