Sidan 13

Vi ska nu testa ytterligare några nya element med attribut som erbjuds i Netscape 2.0.

Med hjälp av <FONT SIZE="tal" COLOR="färg"> kan man ange inte bara storleken t.ex. i relation till vad som är normalt utan också färgen på texten. Med hjälp av <SUP> kan man få upphöjd text och med hjälp av <SUB> kan man få nedsänkt text.

Det andra av nedanstående två centreringssätt fungerar ej i Netscape 1.1 och inte heller i Internet Explorer. Studera koderna.

Den här texten har centrerats med CENTER

Den här texten har centrerats med DIV ALIGN=CENTER

Länkar som öppnar ett nytt fönster

Ibland vill man att en länk skall öppnas i ett nytt fönster som man sedan bara kan stänga och så är man tillbaka där man var från början. Sådana länkar kan vara intressanta för företag som vill erbjuda länkar till andra sidor samtidigt som man inte vill att besökaren skall surfa iväg för att aldrig komma tillbaka.
Här är en länk till söksidan som också öppnar ett nytt fönster.
Länken ovan får man med hjälp av Netscapetillägget TARGET="_BLANK". Koden är här <A HREF="../ searalta.htm" TARGET="_BLANK"> Här är osv.</A>.

URL-adressen visas på utskriften

En finess i Netscape 1.2 och Netscape 2.0 som är mycket användbar är att man kan få URL-adressen utskriven längst upp till höger på varje Web-sida som man skriver ut. Om man har skrivit ut en Web-sida och inte har tagit något bokmärke och har glömt hur man hittade sidan så är det mycket användbart att man bara kan skriva in URL-adressen och gå till sidan igen.

Klickbar karta

En annan möjlighet är att kunna klicka på olika ställen i en bild och att kunna få olika länkar beroende på var man klickar.

Koderna börjar med <MAP NAME="namn"> Därefter anger man koordinaterna för en rektangel i kartan och vart ett klick inom rektangeln länkar. Än så länge fungerar bara rektanglar. Senare är det tänkt att också andra geometriska figurer skall kunna användas. Första och andra raderna i koden för kartan nedan ser ut så här:
<MAP NAME="norden">
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="3,93,33,161" HREF="#norge">
där RECT står för rektangeln.

Enheten för koordinaterna är pixel (bildpunkt). För en rektangel anges koordinaterna i ordningen "vänster, topp, höger, botten". För en hel area på 100x100 skulle koordinaterna bli "0,0,99,99". Man kan ange hur många som helst AREA taggar. Eftersom Norges area inte är rektangulär har här Norges area angetts med 6 mindre rektanglar. På andra raden nämnd ovan anges den första av dessa 6 rektanglar. Ett klick inom någon av dessa 6 rektanglar länkar här till ordet Norge längre ner på den här sidan.

Om två areor överlappar varandra dvs berör delvis samma områden så har den area företräde som har nämnts först.

Här har sist angivits hela rektangeln med koordinaterna "0,0,155,217" med en länk till upplysningen "Inget land". På så sätt får alla områden av kartan som inte ovanför redan har fått en länk också en länk.

Om man vill att ett klick inom en viss area inte skall leda till någon länk så kan man använda NOHREF istället för HREF="?"

När alla rektanglarnas areor har angivits avslutar man med </MAP>. Därefter följer en rad som anger bilden. Så här ser den koden ut på denna sidan:
<IMG SRC="norden.gif" WIDTH=155 HEIGHT=217 USEMAP="#norden">
där USEMAP ger en länk till raden ovanför: <MAP NAME="norden">. WIDTH= och HEIGHT= behöver ej vara med. Det går allltså bra med enbart
<IMG SRC="norden.gif" USEMAP="#norden">

Klicka på kartan nedan och se om du kommer till rätt land. Studera sedan koderna. Koden för att klicka på kartan är inte perfekt. Det går att förbättra den. Testa om du kan hitta någon del av kartan som är fel. Spara om filen t.ex. till "sidan13a.htm" och testa om du kan förbättra koden.

Det kan vara lite jobbigt att skriva koden direkt för klickbara kartor. Det finns därför i en del HTML-editorer hjälpmedel för att göra sådana här koder. Det finns också speciella program enbart för att göra koder för klickbara kartor.

Undersök om du i din Editor kan få hjälp med att göra klickbara kartor. I WebEdit som jag själv brukar använda finns det en sådan funktion. Om funktionen inte finns i din editor och om du kan koppla upp dig till Internet så kan du hämta ett särskilt program som kan hjälpa dig. Leta t.ex från länksidan på Tucows sidor. För Windows 95 finns t.ex. Map This 32-bit.

Gå sedan till sidan 14.

 

 

Sverige

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Norge

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Danmark

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Finland

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Inget land

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell