Sidan 16


Den här sidan innehåller just nu ingen information och inga exempel. Om jag efter det att jag har börjat sälja version 96.4 hittar sådant som borde ha varit med i den här kursen men som inte är med så kommer sådan information att erbjudas på en ny sidan 16. Information om var en eventuellt ny fil "sidan16.htm" finns att hämta finns på Internet. Den här sidan finns i huvudmappen "htmlkurs". När du har hämtat en uppdaterad sidan så sparar du denna nya sida som "sidan16.htm" i huvudmappen. Då ersätter den den här gamla versionen av sidan.

Länksidan räknar jag att uppdatera kontinuerligt. Uppdateringar av länksidan hittar du också på Internet.

Länk till sidan 15.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell