Registret - Länkar till HTML-kursens sidor

Huvudmappen Mapp 1 Mapp 2 Mapp 3 Mapp 4 Mapp 11 Mapp 31
Stora registret Sidan 1 Sidan 3 Sidan 7 Sidan 11 Exempel 2c Exempel 2b
Startsidan Sidan 2 Sidan 4 Sidan 8 Sidan 11a    
Innehållsförteckning Marquee Sidan 5 Sidan 9 Sidan 12    
Elementen   Sidan 6 Sidan 10 Sidan 13    
Med frames     Exempel 1 Sidan 14    
Editorer och Läsare    Exempel 2 Sidan 14e    
Länksidan       Sidan 15    
Minimall            
Teckenkoder            
Formulärsidan            
Söksidan            
Tabellsidan            
Färgsidan            
Hela kursen            
Sidan 16            

Om du har en Web-läsare som inte klarar tabeller dvs om du ovan här inte ser en tabell med länkar, gå då till innehållsförteckningen.

Registret ovan tar upp de flesta sidorna i kursen. Om du vill se en hel mapp och om du har Netscape så kan du klicka på mappen och då visas alla filerna i mappen.

Du kan också gå till ett större register som innehåller alla htm-filerna samt några ytterligare sidor.

Både detta registret och det större registret ser olika ut i Netscape 3.0 och i Internet Explorer 3.0.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell