HTML-Editorer och Web-Läsare


Det finns mängder av både Web-läsare och HTML-Editorer. Faktum är att det kommer nya program dagligen. Det finns flera sidor med en samlad information om olika program som man kan ladda ner på Internet. Ett sådant alternativ med samlad information är Tucows. Tucows erbjuder på 45 olika platser i världen mycket användarvänliga sidor med upplysningar om mängder av program för Windows 3.1 och Windows 95. Progammen är alla utvärderade. Utvärderingen redovisas med hjälp av kor. 5 kor är högst och de allra bästa programmen har dessutom fått utmärkelsen "Must have". Varje dag redovisas här nya program samtidigt som uppdateringar av tidigare program redovisas. Det kan verkligen löna sig att besöka Tucows sidor på Internet. Programmen kan nämligen hämtas hem direkt från utvärderingssidorna.

Man brukar skilja mellan

Freeware - program som man kan använda fritt utan att behöva betala något för men författaren behåller normalt upphovsrätten till programmet.
Shareware - program som man fritt kan testa under vanligtvis 30 dagar och som man självmant ska betala för om man sedan vill fortsätta att använda programmet.
Public Domain - Programvara som skänkts till allmänheten.

Paul Lotus som har gjort HTML-Editorn Web Thing har infört ett nytt begrepp

Careware - programmet betalas med att man en dag i sitt liv lever som om det vore den sista.

Innan ett program är färdigt testas det i olika versioner. Det är vanligt att sådana testversioner erbjuds för nerladdning gratis på Internet. Ibland kan man t.o.m. vinna ett pris om man kan hitta s.k. buggar dvs fel i dessa testversioner. En "alfa-version" är en tidig och ej färdig version av ett program. En "beta-version" är också en version som inte är riktigt färdig men i princip har man i en "beta-version" kommit lite längre på vägen till den slutliga produkten. Ett program kan erbjudas i flera beta-versioner.

Använder du Windows? Besök då Tucows sidor och läs noga om alla program som finns att hämta. På länksidan finns länkar till Tucows sidor och särskilda länkar till sidor med upplysningar om Web-läsare och HTML-Editorer. Där finns också länkar till andra sidor med information om Web-läsare och HTML-Editorer.

Web-läsare (Browsers)

Det finns mängder av Web-läsare. Några bra Webläsare är

Den första kända Web-läsaren var Mosaic. Den idag mest använda är Netscape Navigator. Netscape och Netscape Gold som också är en HtML-Editor finns nu i fullständiga 2.0-versioner. Netscape Atlas 3.0 finns i en beta-version att hämta för utvärdering på Internet. Microsofts Internet Explorer tros av många bli den största konkurrenten. Denna läsare som i version 1.0 ingår i Windows 95 Plus finns i version 2.0 för Windows 95 t.o.m. i en svensk version och kallas på svenska Internet Utforskaren. Internet Explorer finns också för MacIntosh. Dessutom finns Internet Explorer 3.0 att hämta i en alfa-version på Internet. Oracle satsar också mycket på sin Power Browser. I den här kursen har de flesta sidorna gjorts för att i första hand fungera i Netscape 2.0 men en del på sidan 14 fungerar endast i Internet Explorer 2.0 och Internet Explorer 3.0 som finns att hämta för utvärdering på Internet.

HTML-Editorer

Det finns ockå en mängd HTML-Editorer liksom översättningsverktyg. Under 1996 har det dessutom dykt upp mängder av nya Editorer för Windows 95. Tanken är att man i den här kursen ska använda en HTML-editor där man kan se och justera dokumentkällan och alla koderna där.

Det finns en del HTML-editorer som bygger på att man inte ser koderna när man ändrar på dem. Dessa brukar kallas WYSIWYG-editorer dvs What You See It Was You Get eller Vad Du Ser Är Vad Du Får. Sådana editorer är på frammarsch och en del är riktigt bra. I en del WYSIWYG-editorer kan man inte manuellt ändra på koderna. En nackdel med sådana program är att det blir väldigt besvärligt om editorn inte klarar en viss kod.

En annan nackdel med WYSIWYG-editorer är att de gärna vill ändra på koder som man inte själv hade tänkt ändra på. Jag har varit med om att centrering med hjälp av CENTER som fungerar i Netscape 1.1 och Internet Explorer har bytts ut till centrering med hjälp av DIV ALIGN=CENTER som inte fungerar i ovannämnda program. Jag har också varit med om att H1 för rubriken har bytts ut mot FONT.

I framtiden kommer man nog att använda en kombination. Sådant som går snabbare att göra i en WYSIWYG-editor eller med hjälp av ett konverterinsverktyg gör man där och sedan kompletterar man i en editor där man själv kan arbeta med koderna.

Några omtalade editorer för Windows 3.1 är

Några omtalade editorer för Windows 95 är

Några omtalade editorer för MacIntosh är

En omtalad editor för UNIX är

Några omtalade WYSIWYG-HTML-E ditorer är

Microsofts Front Page 1.1 som i framtiden kommer att ingå i Microsofts Officepaket har i april erbjudits för gratis utvärdering på Internet. I Front Page kan man både göra tabeller och sidor med frames (ramar). Till denna Editor finns också möjlighet att installera ett eget serverprogam så att man kan testa just sådant som bara går att testa i ett serverprogram innan man lägger upp sidan i verkligheten. Med Front Page 1.1 kan man också få en del avancerade funktioner med hjälp av s.k. WebBots som annars kräver s.k. CGI-skript. För att kunna använda sig av dessa funktioner så måste ett särskilt tillägg till servern installeras. Sådana tillägg finns till flera olika system och de kan hämtas utan kostnad på Internet. En del andra leverantörer erbjuder också serverprogram. Även Navipress är en bra WYSIWYG-editor som finns för både Windows, MacIntosh och UNIX.

Det finns såsom nämnts ovan mängder av editorer och det kommer nya hela tiden. Bästa informationen om dessa finns att läsa direkt på Internet. På länksidan finns länkar till platser på Internet med mycket bra information om och utvärderingar av olika HTML-Editorer och Web-läsare. Om du har Windows i någon version så kan du t.ex. läsa på Tucows sidor.

Själv har jag mycket använt Web Edit. Programmet finns också på svenska och Ken Nesbitt har startat en egen diskussionsgrupp för användare av detta program.

En del andra Windows-program som kan vara bra att hämta hem är

Vilka Web-läsare fungerar med kursens sidor?

Vilken Web-läsare har du? När man skaffar en Internet-anslutning så brukar man få en diskett med några program som man kan använda på Internet. Ofta är det program som har erbjudits gratis eller som shareware på Internet. Internet-leverantörerna har fått rättigheter att sprida dessa shareware-program men de kan inte ta betalt för dem. Därför behöver man högst betala för disketten och fraktkostnader. Det förekommer att i de paket som erbjuds ingår en Web-läsare av äldre modell. Det finns ingen anledning att fortsätta använda en sådan. Man kan åtminstone idag skaffa sig Internet Explorer eftersom detta program definitivt delas ut gratis. Det finns också andra program att hämta på Internet som man har rätt att testa under en period utan att betala.

Jag har själv testat lite hur de olika sidorna fungerar i olika Web-läsare. Framför allt har jag testat i olika versioner av Netscape och Internet Explorer. Generellt kan man säga att nyare versioner som är betaversioner ofta fungerar bra och naturligvis fungerar de ofta bra när det gäller de nyheter som de erbjuder. Emellertid fungerar ibland inte sådant som fungerar i en tidigare färdig version. Detta förhållande beror naturligvis på att det just är betaversioner som inte är färdigtestade.

Tabeller fungerar ej i alla Web-läsare. Fr.o.m. Netscape 1.1 och Internet Explorer 2.0 så fungerar tabeller. Det är inte så roligt att att gå igenom den här kursen utan att kunna se tabellerna. Tabeller är idag mycket använda och många sidor på Internet är uppbyggda just med hjälp av tabeller. Bildspelet på sidan 11 fungerar ej i Netscape 1.0 men väl i 1.1. Om man har tillgång till Netscape 2.0 så kan man se de flesta sidorna i kursen, men sidan 14 kan bäst ses med hjälp av Internet Explorer 2.0. Om man skall kunna se allt i kursen, vilket naturligtvis inte är nödvändigt, så måste man ha tillgång till både Netscape Atlas 3.0 och Internet Explorer 3.0. Man måste också ha tillgång till några plug-in program.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell