HTML-dokument exempel 1


Länkar till olika rubriker i detta dokument

Länkar
Listor

Inledning

I detta exempel används de vanligase elementen och attributen. I detta stycke vill jag ha ny rad nu
men egentligen slutar inte mitt stycke förrän efter det att jag har skrivit färdigt den här meningen.

I huvudkatalogen finns tre undermappar. Det är mapp1, mapp2, och mapp 3. Mapp 3 har undermappen mapp31. Det här dokumentet finns i mapp3.

Länkar till andra sidor

Sidan 8 i mapp 3 dvs samma mapp som detta dokument
Registret som ligger i huvudkatalogen
Exempel2b som ligger i mapp31
Sidan 5 i mapp 2

Detta är en osorterad lista som visar att du kan

Detta är en sorterad lista visande Sveriges tre största sjöar

  1. Vänern
  2. Vättern
  3. Mälaren

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell