Innehållet i de olika sidorna

Huvudmappen

Registret - Länkar till de vanligaste sidorna i kursen
Stora registret - Länkar till alla HTML-dokument i kursen
Startsidan - Arbetsredskap, baselement, URL-adresser, allmänt
Elementsidan - Flertalet element med länkar till de sidor där de omnämns
Minimall - En mall att starta med om man vill göra en enkel sida
Sidan med frames - Länkar till kursens sidor med hjälp av frames
Editorer och Läsare - Om HTML-Editorer, Web-läsare och shareware
Länksidan - Mer än 100 länkar till intressanta sidor på Internet
Teckenkoderna - Hur man skriver koderna för olika specialtecken
Formulärsidan - Ett exempel på ett formulär att fylla i och skicka
Söksidan - Ett exempel på en egen söksida hos Alta Vista
Tabellsidan - 27 exempel på olika tabeller
Färgsidan - 102 olika färger visas i en tabell
Hela kursen - Kursens viktigaste sidor på en Web-sida för utskrift (c:a 50 A4-sidor)
Sidan 16 - Eventuella tillägg till kursen som kan hämtas på Internet

Mapp 1

Sidan 1 - Filer i olika operativsystem, teckenkoder
Sidan 2 - Rubriker, listor, olika mappar och länkar
Marquee - Mer än 20 olika exempel på scrollande text

Mapp 2

Sidan 3 - Bilder, horisontella streck, osynliga kommentarer
Sidan 4 - Indrag, fetstil, kursiv stil, logiska element, teckensnitt
Sidan 5 - Tabeller
Sidan 6 - Bakgrundsfärger, bilder vid sidan om text

Mapp 3

Sidan 7 - Bakgrundsbilder, olika storlek på tecknen
Sidan 8 - Spalter, olika storlek på bilder
Sidan 9 - Centrering, färger på text och länkar, blinkande text, listor
Sidan 10 - Hur man gör ett formulär och en egen söksida
Exempel 1 - Ett litet enkelt exempel att öva med
Exempel 2 - Ett något större enkelt exempel att öva med

Mapp 4

Sidan 11 - Ett bildspel på sammalagt 5 Web-sidor
Sidan 11a - En sida som ingår i bildspelet (visas i 10 sekunder)
Sidan 12 - Några råd, frames (ramar)
Sidan 13 - Upphöjd och nedsänkt text, nytt fönster, klickbar karta
Sidan 14 - Bakgrundsljud, scrollande text, olika typsnitt på en sida, bakgrundsfärg i tabeller
Sidan 15 - CGI, Hot Java, Plug-ins, Acrobat Reader, Ole Controls

Mapp 11

Exempel 2c - Ett exempel som bara finns med för övning av länkar

Mapp 31

Exempel 2b - Ett exempel som bara finns med för övning av länkar

Tillbaks till registret i tabellform
Tillbaks till stora registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell