Sidan 11 - Bildspel

Vanligen använder man enbart elementet TITLE i det som omringas av HEAD. Det finns emellertid ytterligare koder som man kan använda i HEAD. En intressant sådan kod är
META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="n URL=URL-adress"
där n är antalet sekunder som sidan skall ligga kvar innan nästa sida i en bildserie visas. Med URL-adress menas en absolut adress till någon sida på World Wide Web eller en relativ adress till en närliggande sida.

45 sekunder efter det att den här sidan först visades startas ett bildspel på fem sidor som upprepas hela tiden. Den här sidan stannar kvar 45 sekunder och övriga sidor endast 10 sekunder. 10 sekunder är för kort tid för en bild på "nätet" men denna tid räcker ofta lokalt på den egna datorn. Kontrollera hur koderna ser ut i filerna sidan11.htm, sidan11a.htm, sidan11b.htm, sidan 11c.htm, och sidan11d.htm som ligger i mapp 4.

När bildspelet återkommer till den här sidan gör då ett eget bildspel eller spara om sidorna till t.ex. sidan11e.htm, sidan11f.htm osv och ändra sidorna till ett eget bildspel. Experimentera med lite olika tider.

Gå sedan vidare till nästa sida.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, BODY , META.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell