Exempel 2b

Detta är bara en sida för att testa länkar. Gå nu tillbaka till exempeldokumentet.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 1.0. Februari-96.
© 1996 Tommy Maltell