Elementen i HTML

Nedan följer en lista på flertalet element i HTML. Ibland nämns också ett attribut till elementet. När detta skrivs är enbart HTML0-, HTML1- och HTML2-elementen standard. En del av HTML3-elementen används emellertid redan flitigt på många sidor. Likaså används mycket de tillägg som kan användas i Web-läsaren Netscape 1.1 och 2.0. Även Web-läsaren Internet Explorer som från början enbart fanns för Windows 95 men som nu även finns för MacIntosh och Windows 3.1 har egna tillägg till standardelementen. Eftersom Netscape när detta skrivs enligt undersökningar används av 60% av alla användare så vågar många göra sidor som använder Netscapes tillägg även om inte alla då kan se dessa sidor på ett korrekt sätt.

Alla elementen nedan tas inte upp i den här kursen. I listan nedan framgår vilka element som tas upp och på vilken sida som man hittar informationen. Länken går till den plats på denna sida där man kan börja läsa om elementet ifråga. Mer information om alla elementnamn och namn på attribut samt definitioner av dessa kan man få på en mängd sidor på Internet. På länksidan finns länkar till sådana sidor.

Länkar till rubrikerna nedan:

 • HTML0
 • HTML1
 • HTML2
 • HTML3
 • NETSCAPE 1.1
 • NETSCAPE 2.0
 • INTERNET EXPLORER 2.0
 • INTERNET EXPLORER 3.0
 • HTML0
  
  A HREF         Anchor - Startsidan
  A NAME         Anchor - Startsidan        
  ADDRESS         Address 
  BASE          Base
  BLOCKQUOTE       Block Quote - Sidan 4
  BODY          Body - Startsidan
  BR           Line Break - Startsidan
  DD           Definition Item - Sidan 4
  DIR           Directory List
  DL           Definition List - Sidan 4
  DT           Definition Title - Sidan 4
  H            Headings - Sidan 2
  HEAD          Head - Startsidan
  HR           Horizontal Rule - Sidan 3
  HTML          HTML - Startsidan
  IMG SRC         Image - Sidan 3
  ISINDEX         Is Index
  LI           List Item - Sidan 2
  LINK          Link
  MENU          Menu List
  META          Meta - Sidan 11
  NEXTID         Next ID
  OL           Ordered List - Sidan 2
  P            Paragraph - Startsidan
  PRE           Preformatted - Sidan 4 och Sidan 5
  TITLE          Title - Startsidan
  UL           UnOrdered List - Sidan 2
  !-- --         Comment - Sidan 3 
  !DOCTYPE        Document Type
  
  
  HTML1
  
  BOLD          Bold - Sidan 4
  CITE          Citation - Sidan 4
  CODE          Code - Sidan 4
  
  EM           Emphasis - Sidan 4
  I            Italic - Sidan 4
  KBD           Keyboard - Sidan 4
  SAMP          Sample - Sidan 4
  STRONG         Strong Emphasis - Sidan 4
  TT           Typewriter Text - Sidan 4
  VAR           Variable - Sidan 4
  
  
  
  HTML2
  
  FORM          Form - Sidan 10
  INPUT          Input - Sidan 10
  OPTION         Option - Sidan 10
  P            Paragraph - Startsidan
  SELECT         Select - Sidan 10
  TEXTAREA        Text Area - Sidan 10
  
  
  HTML3
  
  ABBREV         Abbreviation
  ACRONYM         Acronym
  ARG           Argument
  BYLINE         Byline
  CAPTION         Table Caption - Sidan 5
  
  DFN           Defining Instance
  DIV           Division
  FIG           Figure
  LIT           Literal
  PERSON         Person
  Q            Inline Quote
  RANGE          Range
  S            Strikethrough
  SPOT          Spot
  STYLE          Style
  SUB           Subscript - Sidan 13
  SUP           Superscript - Sidan 13
  TAB           Tab
  TABLE          Table - Sidan 5 och Tabellsidan 
  TH           Table Header - Sidan 5 och Tabellsidan
  TD           Table Data - Sidan 5 och Tabellsidan
  TR           Table Row - Sidan 5 och Tabellsidan
  U            Underline
  
  NETSCAPE 1.1
  
  BASEFONT        Base Font - Sidan 7
  BLINK          Blink - Sidan 9
  CENTER         Center - Sidan 9
  FONT          Font - Sidan 7
  NOBR          No Break
  WBR           Word Break
  
  NETSCAPE 2.0
  
  APPLET			Applet
  EMBED			Embed - Sidan 14e och Sidan 15
  FRAME          Frame - Sidan 12 och Sidan med frames
  FRAMESET        Frame Set - Sidan 12 och Sidan med frames
  MAP           Client Side Mapping - Sidan 13 
  NOFRAMES        No Frames - Sidan 12 och Sidan med frames
  PARAM			Param
  
  INTERNET EXPLORER 2.0 (INTERNETUTFORSKAREN 2.0)
  
  BGSOUND         Background Sound - Sidan 14
  MARQUEE         Marquee - Sidan 14
  
  
  INTERNET EXPLORER 3.0 
  
  ALIAS			Alias
  OBJECT			Object - Sidan 15
  PARAM			Param
  
  
  

  På den här sidan har följande HTML-koder använts: HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, P, BR, A HREF, A NAME, PRE, DIR COMPACT, I.

  Tillbaks till sidan 6.

  Länk till registret.

  Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
  © 1996 Tommy Maltell