Länkar till sidor på Internet


Alla länkarna finns på en Web-sida. De översta länkarna är alla länkar till en rubrik längre ner på den här Web-sidan.

Länk till denna sidas topp

Information

Länkarna nedan fungerar i april 1996. Tyvärr flyttar många sina Web-sidor till nya URL-adresser utan att någon länk finns kvar till den nya adressen. Därför kan det hända att en del av länkarna inte fungerar för dig. En möjlighet är då att leta från börjar på den server där informationen låg tidgare. Man tar helt enkelt bort en mapp till höger i URL-adressen och prövar och om det inte hjälper så går man vidare och tar bort en till osv. Om all information är flyttad till en annan server så kan man istället söka efter informationen med hjälp av någon sökmaskin. Den bästa allmänna sökmaskinen i april 1996 anses av många vara AltaVista. En intressant sida med länkar till mer än 250 sökmaskiner är Search.com som har en URL-adress som man inte kan glömma. Starta gärna dina sökningar här.

Emellertid kommer jag själv att hela tiden uppdatera den här sidan. Detta är nödvändigt eftersom det hela tiden händer nya saker när det gäller Web-läsare, HTML-Editorer och nya HTML-utvidgningar mm. Därför leder de första länkarna nedan till information om uppdateringar av den här kursen och speciellt den här sidan.

Länk till denna sidas topp

Länkar till mer information om den här kursen

Mer information beträffande den här kursen
Information om eventuella tillägg till eller uppdateringar av felaktigheter i den här kursen samt information om eventuellt ny sidan 16
Uppdateringar av den här länksidan

Länk till denna sidas topp

Svenska sidor med information om HTML

Det svenska Skoldatanätet har massor av information och länkar
Det svenska Skoldatanätets HTML-kurs
Ett smultronställe för Internetblåbär - Svenska Skoldatanätets nybörjarkurs om Internet
Svenska Skoldatanätet - HTML och Verktyg
Superstars of HTML av Henrik Liljekvist. Här finns ett bra referensverk om HTML. Här kan man gå med i maillistan "webdev" för att delta i deskussioner om HTML, CGI, Java, Java Script.
Mias och Mimmis Hemsida för nybörjare
HTML Nybörjarguide - Johan Svensson
Hemsidor och HTML för nybörjare
HTML - En introduktion
Kort om HTML för Karolinska Institutet
Surfa@Internet - Bok på svenska om Internet

Länk till denna sidas topp

Information om svenska sidor på Internet

Sunets WWW-katalog
Sunets förteckning över nya svenska WWW-sidor
Sunets förteckning över svenska sidor om Internet
Svenska sidor
Svenska tidningar
Svenska skolsidor

Länk till denna sidas topp

Svenska datatidningar

IDG:s alla datatidningar (bla. Computer Sweden och Mikrodatorn)
Tidningen Datateknik
Tidningen InterNetGuiden
Mikrodatorns Internetguide
Tyresö Internetförening
Tyresö Internetförening IT-Debatt
Cap&Design - Skandinaviens största tidning för datorstödd grafisk formgivning och design
Christer Sturmarks krönikor
Magnus Westers Web med marknadsanalyser

Länk till denna sidas topp

Tucows

Tucows med länkar till alla speglar (mirrors)
Tucows i Danmark Nr 1
Tucows i Danmark 1 - HTML Editors för Windows 3.x
Tucows i Danmark 1 - Web-läsare (Browsers) för Windows 3.x
Tucows i Danmark 1 - Bildprogram för Windows 3.x - Här finns t.ex Lview, Acrobat Reader, Paint Shop Pro, Web Image
Tucows i Danmark 1 - Komprimeringsprogram för Windows 3.x - Här finns t.ex. WinZip och Stuffit Expander
Tucows i Danmark 1 - HTML Editors för Windows 95
Tucows i Danmark 1 - Web-läsare (Browsers) för Windows 95
Tucows i Danmark 1 - Bildprogram för Windows 95 - Här finns t.ex Lview Pro, Paint Shop Pro, Snap Shot/32
Tucows i Danmark 1 - Komprimeringsprogram för Windows 95 - Här finns t.ex WinZip och ZipExplorer

Länk till denna sidas topp

Web-läsare, plug-in-program, HTML-Editorer och andra program

Browserwatch - Information om olika Web-läsare
Netscape
Plug-Ins till Netscape
Browserwatch - Information om olika plug-ins
Microsoft
Microsoft Internet Resource Center
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Arcive X - Här kan man ladda ner Arcive X och Internet Explorer 3.0
The World Wide Web Consortiums lista över olika hjälpmedel för att skapa Web-sidor
The World Wide Web Consortiums lista över konverteringsprogram till HTML
Yahoo - Internet
Yahoo - World Wide Web
Yahoo - HTML Editors
HTML översättare
Ken Nesbitt´s Web Edit
Den Skandinaviska hemsidan för Kenn Nesbitts WebEdit
Web Thing
The Winsite Archive Winsite är det nya namnet på Cica-arkivet, en av de största samlingarna av shareware och andra program som går att ladda ner via Internet.
C|net Amerikansk samling av program som går att ladda ner samt testsida för Web-läsare
Tidningen Netscape World
Lista över HTML-Editorer
Guide till IT-leverantörer
Programnyheter för Windows
Svensk snabbkurs om Netscape samt information om boken "Netscape & Internet" på svenska
Egor - Från Hot Dog - Ett program för att göra Java-animeringar
Hot Dog - En HTML Editor för Windows 3.x
En steg för steg guide för en lyckad uppkoppling med en MacIntosh

Länk till denna sidas topp

Sökmaskiner

Search.com - Startsidan för söksidornas söksida - mer än 250 sätt att söka
Search.com - Man kan göra en personlig söksida - den finner man sedan här
Sunets WWW-katalog
Svenskspråkig söksida 1
Svenskspråkig söksida 2
Alta Vista
Netscapes startsida för sökningar
Norsk server som letar rätt på filer
Boba World
Bobaworlds stora samling länkar t. ex. till olika söktjänster
Deja News - Sökprogram från mängder av nyhetsgrupper
The Internet Services List - en stor samling länkar
Savvysearch - Sök på 19 ställen samtidigt och sök på svenska
Liszt - Databas över många utskickningslistor
4 sökningar parallellt som redovisas med hjälp av frames
Tips på bra Web-sidor från Point
Mikrodatorns Sök och finn
Sökprogrammet Opentext. Specificera vilka sökord som ska finnas med.
Sökprogrammet Excite
IDG:s hjälpprogram för att hitta sharewareprogram
Stortele 95 - Företagskatalog
Sveriges Television
Internet Movie Database

Länk till denna sidas topp

Bilder, animeringar, färger

Mias och Mimmis länkar till bilder, bakgrunder och sidor om HTML
Yahoo - Backgrounds
Stanford University - små bilder
Högskolan i Jönköping- små bilder
Pixelsight Home
Pixelsight Starta
Indexes of Icons and Graphics
Colors - Bakgrunder
Thalia's Guide: The Color Page
Stor databas med hexadecimal kod för över 500 färger
Professionella bakgrunder
Bakgrunder från Netscape
Bakgrundsarkiv
Patternland - Bakgrunder
Planet Earth - Länkar till bildarkiv
Button World - Knappar
Color Maker
Texture Land - Bakgrunder
Colors
Cap&Designs länkar
Minutfärska panoramabilder över New York
Emblaze - Tecknad film på WWW

Länk till denna sidas topp

Mer om HTML fast på engelska

The World Wide Web Consortium leder utvecklingen av HTML
The World Wide Web Consortiums officiella information om HTML
Nyhetsgrupp med information om World Wide Web-nyheter
Nyhetsgrupp innehållande diskussioner om HTML
Länkar till platser där du kan registrera din hemsida
Information till Webmastern
Information om Java
Javaworld - En tidning om Java
Frågor att ställa till Web-hotell innan man bestämmer sig
Internets Historia enligt Hobbes
Table Maker
Frame Shop
Demoprogram skrivna i Java
AntiVirus Resources
Help for programming in the HTML
Web Style Sheets
2.10 Web page development information
A Compendium of HTML Elements
HTML Elements List
Quick 'n' Dirty HTML Reference Guide
The University of Newcastle - Help for Web Authors
Current W3C working drafts
Dokument om den föreslagna standarden HTML 2.0
RFC 1866 - Textfil beskrivande den förslagna standarden HTML 2.0 (77 sidor)
The HTML3 Table Model - W3C Working Draft 23-Jan-96 Officiell version av HTML3
Exempel på olika tabeller i Netscape 1.1

Länk till denna sidas topp

För skolor

Svenska skolsidor
Skoldatanätets länkskafferi
Svenska skoldatanätet - Informationskällor för skolan
Telia Internet@School
Telias Ämneslista
Datorn i undervisningen - ett examensarbete
Konsumentverket
Nyhetsblad om studier och utbildning
Samhällskunskapsboken Replik

Länk till denna sidas topp

Adobe Acrobat (Amber) Reader och pdf-filer

Adobe i Sverige
Computer Swedens Specialbilaga om Internet - I pdf-format
Pdf-filer om WWW från Datateknik

Länk till denna sidas topp

Diverse tidningsartiklar mm länkar

Datatekniks tips på Nätet
Datatekniks extranummer 1995 om Internet
Sharewareprogram hos tidningen Windows World
Artikel i Computer Sweden No 9 1996 om olika plug-ins
Artikel i Computer Sweden nr 13 1996 om nya HTML-Editorer
Bygg en Web sida - Ur Internetguiden nr 2 1995
Artikel i Computer Sweden Nr 5 1996 - Tips om Websidor
Boken "Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen"
Windows Worlds ordlista över datatermer
Tidningen Macworlds MacIntoshnyheter
Hall of Shame - Dåliga Web-sidor

Länk till denna sidas topp

Länk till registret.

Nedan finns en länk till författaren. Om man klickar på länken och om man i sin Web-läsare har angivit sin egen e-mail adress (elektroniska postadress) och om man är uppkopplad till Internet så har man möjlighet att snabbt skicka e-mail till författaren. En sådan länk åstadkommer man genom att som länk ange "mailto:" följt av e-mailadressen dvs länken ser ut så här:
<a HREF="mailto:tommy.maltell@lemes.se">.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell