Sidan 9

Rubriken liksom bilden som visar världsmästaren i renju, Norihiko Kawamura, har centrerats med elementet CENTER.

Följande koder har använts för att ändra färgen på bakgrunden, texter och länkar

BGCOLOR="färg"
Bakgrundsfärg
TEXT="färg"
Färgen på all vanlig text
LINK="färg"
Färgen på alla ej besökta länkar
VLINK="färg"
Färgen på alla besökta länkar
ALINK="färg"
Färgen som en länk får när man klickar på den
Den här texten blinkar

NOBR kan användas om man absolut inte vill att en radbrytning ska ske. Nackdelen är att texten som är för långt åt höger ej kommer med vid en utskrift. I stycket nedan om onumrerade listor har NOBR använts så att UL TYPE=DISC och LI TYPE=SQUARE inte radbryts mitt i koden. Här följer ett exempel där radbrytning inte sker i en lång rad:

Den här texten fortsätter hela tiden åt höger utan att någon radbrytning kommer att ske. Den här texten visas ej vid utskrift.

Nu visas samma stycke igen utan NOBR dvs radbrytningen bestäms av storleken på fönstret eller av inställningarna av utskriften.

Den här texten fortsätter hela tiden åt höger utan att någon radbrytning kommer att ske. Den här texten visas ej vid utskrift.

Man kan också använda "non-breaking-space" teckenkoden för att undvika radbrytning mellan två ord.

Med WBR mitt i ett ord kan man tala om att ordet får delas upp just här om det är nödvändigt. I exemplet nedan finns det ett <WBR> mellan cacheminnes och inställningarna. Ändra nu på fönstrets bredd så att en radbrytning sker.

I en Web-läsare måste man ibland rensa cacheminnet. Det gör man under cacheminnesinställningarna.
I en Web-läsare måste man ibland utöka cacheminnet. Då måste man veta var man hittar cacheminnesinställningarna.

I nedanstående mening ligger WBR inne i NOBR i samma mening som ovan så att det blir en radbrytning i alla fall i meningen inne i NOBR, men jag har själv bestämt var radbrytningen skall ske.

Den här texten fortsätter hela tiden åt höger utan att någon radbrytning kommer att ske. Den här texten visas ej vid utskrift.

Onumrerade listor

Man kan ha listor inuti andra listor. De olika listorna får då olika utseende vad gäller punkterna. Den första listnivån får en fylld cirkel (DISC), den andra en ofylld cirkel (CIRCLE) och den tredje en ofylld ruta (SQUARE). Man kan själv ändra på detta genom att skriva UL TYPE=SQUARE eller UL TYPE=DISC osv. för varje lista. Det går tom att ändra utseendet för en speciell rad med t.ex. LI TYPE=SQUARE.

Ibland kan det se lite olika ut på bildskärmen jämfört med vid utskrift. Ibland visas DISK som en fylld cirkel, CIRCLE som en ofylld ruta, och SQUARE som en fylld ruta. Exempel:

Normalutseende för tre nivåer av listor i listor

Här gäller för Sveriges städer UL TYPE=DISC

Här har Göteborg LI TYPE=CIRCLE och Belgien LI TYPE=DISK

LI TYPE=CIRCLE för Göteborg påverkar också listtypen för Malmö och LI TYPE=DISK för Belgien påverkar också listtypen för Frankrike.

Numrerad lista

Med hjälp av t.ex OL START=4 kan man låta numreringen börja på ett visst nummer.

Man kan ändra utseendet på numreringen. Normalt gäller vanliga tal. Man kan ändra till följande fyra typer:

Ändringar anges med TYPE. T.ex. OL TYPE=I ger romersk numrering. Om man vill använda START fast att man använder t.ex TYPE=A så skall man ändå skriva det vanliga talet efter START dvs t.ex. START=3. Exempel:

Här används ej TYPE men START=15

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian
 7. Gustav
 8. Henrik

Här är TYPE=A och START=3

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik

Här är TYPE=a och START=7

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian

Här är TYPE=I och START=45

En del Web-läsare klarar ej att visa de långa romerska talen korrekt. Talen skrivs ihop med namnen. I en del Web-läsare blir listan inte lodrät vid långa tal.
 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian
 7. Gustav
 8. Henrik
 9. Ingvar

Här är TYPE=i och START=9

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian
 7. Gustav
 8. Henrik
 9. Ingvar
 10. Jakob
 11. Kurt
 12. Lars
Dessa listor är ett utmärkt exempel på hur olika innehållet kan se ut i olika Web-läsare.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, BODY BGCOLOR, CENTER, IMG SRC, BLINK, NOBR, WBR, UL TYPE, OL TYPE START.

Spara nu sidan som sidan9a.htm. Ta bort centreringen av rubriken och bilden. Centrera något annat på sidan. Ändra på bakgrundsfärgen liksom färgerna för texter och länkar. Låt någon annan text blinka. Experimentera genom att ändra på TYPE och START i de olika listorna. Jämför hur listorna ser ut på bildskärmen och vid utskrift.

Studera sedan återigen ett exempel och försök att åstadkomma en liknande sida. Studera sedan dina märken och jämför dem med märkena i exemplet. Gå alltså till Exempel 2. När du försöker göra en sida som så mycket som möjligt liknar Exempel 2 så föreslår jag att du först skriver ut Exempel 2 och att du därefter startar med texterna i Exempel 2 utan märken (koder). Då behöver du inte skriva in alla texterna utan du behöver bara lägga till de märken (koder) som fattas.

Exempel 3 ser ut som Exempel 2 men där används en tabell för att visa den undre bilden till vänster om texten.

När du är färdig med övningen går du vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell