HTML-dokument exempel 2


Länkar till olika rubriker i detta dokument
Inledning och länkar Listor Bilder och koder
Inledning Osorterad lista Bildexempel
Länkar Sorterad lista Vanliga koder och attribut
  Definitionslista  

Inledning

I detta exempel används flera av de vanligase elementen och attributen. I detta stycke vill jag ha ny rad nu
men egentligen slutar inte mitt stycke förrän efter det att jag har skrivit färdigt den här meningen.

I huvudkatalogen finns tre underkataloger. Det är mapp1, mapp2, och mapp 3. Mapp 3 har underkatalogen mapp31. Det här dokumentet finns i mapp3.

Länkar till andra sidor

Sidan 10 i mapp 3 dvs samma mapp som detta dokument
Registret som ligger i huvudkatalogen
Sidan 1 som ligger i mapp1
Exempel 2b som ligger i mapp31
Sidan om alla koderna - Netscape 1.1 tilläggen

Detta är en osorterad lista som visar vad jag kan

Detta är en sorterad lista visande Sveriges tre största städer

 1. Stockholm
 2. Göteborg
 3. Malmö

Detta är en definitionslista

Internet
Globalt datornät med TCP/IP som kommunikationsprotokoll
World Wide Web
Hypertextbaserat system för länkning av dokument över Internet
HTML
Sidbeskrivingsspråket för dokument i World Wide Web

Bildexempel

Texten är till vänster om bilden. Studera koden. Om den här sidan hade funnits på en server uppkopplad till Internet skulle man lika gärna ha kunnat göra en länk till en annan bild någon annanstans i världen så att den visades i just det här dokumentet. Det är bara att ändra den relativa adressen som här används till en absolut URL-adress till någon bild i en annan dator.


Nu kommer texten till höger om bilden. GIF och med de senaste Web-läsarna också JPEG (JPG) är de grafikformat som man kan använda till bilder på en Web-sida.


Vanliga element och attribut

A HREF			Anchor
BR           Line Break
H            Headings
HR           Horizontal Rule
LI           List Item
OL           Ordered List
P            Paragraph
PRE           Preformatted

Det viktigaste i ett HTML-dokument är innehållet.

Tommy Maltell

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell