Sven Larssons historiska kartor

Boken Sjuhundra år i Jönköping av Sven Larsson är en historisk översikt på 106 sidor. Boken är skriven för att kunna vara ett lokalhistoriskt komplement i historieundervisningen på gymnasiet och grundskolans högstadium.

Sven Larsson har själv ritat de historiska kartorna i boken och med hans tillstånd publiceras några av dessa kartor.

  1. De för Jönköping viktigaste huvudvägarna 
  2. Jönköping omkring 1600
  3. Jönköpings fästning och stad 1696
  4. Norra delen av Västra Förstaden 1888
  5. Östra delen av Jönköping 1888

Länkar till mer historiska kartor och bilder

  1. Karta över norra delen af Medeltidens och 16:e århundradets Jönköping av Viktor Rydberg 1880- vänstra delen av kartan
  2. Karta över norra delen af Medeltidens och 16:e århundradets Jönköping av Viktor Rydberg 1880 - högra delen av kartan
  3. Viktor Rydbergs bild på Gråbrödraklostret, sedermera Slottet i Jönköping.

© 2001-2021 Tommy Maltell