Historiska kartor över Jönköping
2.
Jönköping omkring 1600Fästningens kärna, som omgavs av vallar och utanverk, har här lagts in i dagens Jönköpingskarta. Dessutom har utbredningen av den stad som ödelades 1612 fått en ungefärlig markering i det streckade området.

1914 gjorde Rudolf Björkman en rekonstruktion, som beträffande stadens utbredning i stort sett bekräftats av senare arkeologiska utgrävningar. Dock är det tveksamt om en sammanhängande bebyggelse funnits söder om nuvarande Brunnsgatan. Säkra arkeologiska belägg har inte heller givits på en bebyggelse norr om fästningen, men det kan bero på att Förborgens utbyggnad under 1600-talet utplånat eventuella spår. Arkeologiska fynd har också korrigerat Björkmans rekonstruering av detaljerna inom staden. Se vidare i ”Riksantikvarieämbetets och statens historiska museums rapport. Medeltidsstaden, Jönköping av Tomas Areslätt

1.Kyrkan. 2. Torget. 3. Kålgårdar.


Kartan är ritad av Sven Larsson och finns publicerad i  hans bok Sjuhundra år i Jönköping. Sven Larsson har gett sitt tillstånd till att kartan publiceras. 


© 2001-2019 Tommy Maltell