Historiska kartor över Jönköping
1.
De för Jönköping viktigaste huvudvägarna Kartan är ritad av Sven Larsson och finns publicerad i  hans bok Sjuhundra år i Jönköping. Sven Larsson har gett sitt tillstånd till att kartan publiceras. 


© 2001-2019 Tommy Maltell