Skolornas Portal har flyttat till adressen:

http://www.jonkoping.se/barnutbildning/inloggningtillskolansochforskolansetjanster/skolornasportal

Skolornas portal har tidigare bl a haft följande adresser: http://www.skola.jonkoping.se/skolornasportal/skolornasportal.4.17ebf16e114dad55939800010764.html
http://www.jonkoping.se/barnutbildning/skolornasportal/
http://www.skola.jonkoping.se/skolornasportal/skolornasportal
http://mos.portal.edu.jonkoping.se/
http://www.edu.jonkoping.se/it/ped/gy/ som var den första adressen.

Om du ingenting gör så kommer du efter 30 sekunder automatiskt att skickas vidare till Skolornas portals nya webbadress.