Jönköping under 1900-talet

J-Södra blir två i allsvenskan

År Händelse
1900 Gripenbergsbanan sträcker sig nu ändra fram till Vireda.
1900 Slättenskolans nuvarande gymnastikbyggnad byggs.
1901 Östra folkskolans nya byggnad invigs den 16 januari 1901
1901 Jönköpings första biograf öppnar i den Kruckenbergska gården öster om Vindbron.
1901 Smålands Folkblad (Tidning för Smålands arbetare) kommer ut för första gången i november 1901. Tidningen kommer ut sista gången som vanlig dagstidning den 4 september 1991.
1901 Jönköpings första idrottsplats (som senare efter en del ombyggnader kommer att kallas Stadsparksvallen) iordningställs i Stadsparken. Den 30 januari 1901 bildas Jönköpings (allmänna) idrottsförening.
1902 I januari 1902 invigs det nya länslasarettet efter en utbyggnad.
1902 Den 27 april 1902 öppnas i Stadsparken Jönköpings Turisthotell som senare kommer att bli mer känt som restaurang Alphyddan. Alphyddan rivs 1965.
1902 Den 30 augusti 1902 öppnas Bäckaby Kyrka i Jönköpings Stadspark för besökare.
1902 Den 30-31 augusti 1902 är det i Jönköping SM-tävlingar i fotboll, tyngdlyftning, brottning och allmän idrott.
1902 Den 1 november 1902 är det taklagsfest för AB Godhems arbetarebostadshus vid Odengatan och Östra Holmgatan
1902 Fr o m detta år utgör Jönköpings Västra elementarskola ett fullständigt elementarläroverk för flickor med 3 förberedande klasser och 8 elementarklasser.
1903 Flera svenska tändsticksfabriker sammanförs till ett enda bolag med huvudsäte i Jönköping.
1903 Klockstapeln, först uppförd 1661 vid Norra Solberga kyrka, flyttas till Stadsparken.
1903 Den första bilen är i Jönköping.
1903 Den 13 maj 1903 är det avskedsföresställning på Jönköpings gamla teater.
1903 Den 12 juli 1903 körs för första gången den klassiska cykeltävlingen "Vättern runt"
1903 Den 7 augusti brinner fastigheten på adress Östra Storgatan 56 (Almqwistska gården).
1903 Ht 1903 startas vid Östra Folkskolan en "högre avdelning"
1903 Jönköpings tennishall står färdig. Tennishallen som rivs i mitten av 1980-talet ligger på en plats norr om nuvarande Idrottshuset.
1904 Vt 1904 startas vid Västra Folkskolan en "högre avdelning"
1904 Den 23 juni 1904 stationeras Jönköpings första biograf "Jönköpings Kinematograf" i saluhallen på nuvarande Hoppets torg.
1904 Den 2 december 1904 har Jönköpings nya teater invigningsföreställning
1904 Jönköpings-Posten blir en dagstidning.
1905 Realskolan införs. På högre allmänna läroverket finns både realskola och gymnasium.
1905 Andra Göta artilleriregemente byter namn till Kungliga Smålands artilleriregemente (A6).
1905 Dag Hammarskjöld föds i Jönköping och bor en kort tid i huset på Östra Storgatan 91 med byggår 1898.
1906 Första delen av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige utkommer. Alfred Dalin, lärare i Huskvarna, har lyckats övertyga Selma Lagerlöf att skriva boken samtidigt som han har samlat in mycket av det grundmaterial som har behövts inför skrivandet av boken.
1906 En difteriepidemi härjar sedan hösten 1905
1906 Det nya varmbadhuset öppnas för allmänheten den 12 juli 1906
1906 Jönköpings första folkpark belägen mellan Vattenledningsvägen och Hemstigen startar sin verksamhet som avslutas 1911.
1907 1907 får Jönköping sin första bildroska
1907 Den 12 juli 1907 börjar spårvagnarna på den gröna linjen med sträckan Södra Svängbron-Stadsparken köra i staden. Första vagnen på Östra Spårvägslinjen (den röda linjen) avgår den 30 augusti 1907. Spårvagnsstallarna ligger vid korsningen Barnarpsgatan-Gjuterigatan i närheten av brandstationen. Grön linjen går mellan Stadsparken och järnvägsundergången och den röda linjen från Hovrättstorget till Kungsgatan.
1907 Den 27 oktober 1907 avtäcks stenen "Söner av Småland" i Stadsparken
1907 Norra Folkskolans, nuvarande Talavidskolans, gymnastikbyggnad uppförs.
1908 Södra folkskolans (nuvarande Torpaskolans) byggnad står färdig. 1920 byggs södra flygeln till.
1908 Idas skola står färdig.
1908 Jönköpings elementarskola för flickor får realskolekompetens.
1909 Storstrejk: På en rad industrier t.ex. Jönköpings Mekaniska Verkstad och Gamla Tändsticksfabriken är det strejk.
1910 Fr o m 1 januari 1910 inkorporeras Ljungarum i Jönköpings stad.
1910 Jönköpings idrottssällskaps idrottsplats i Stadsparken nyinvigs den 19 juni 1910. Planen som tidigare har varit gropig och backig har omplanerats.
1911 Den 1 januari 1911 blir Huskvarna stad
1913 Åtta olika tändsticksfabriker slår sig samman och bildar AB Förenade Tändsticksfabriker under ledning av Ivar Kreuger.
1913 Den 17-18 maj 1913 är det flyguppvisning i Jönköping.
1913 Den vid Framnäs, vid Munksjöns östra strand, liggande industrin Jönköpings Träförädlings AB brinner den 25 september 1913. Ett 100-tal arbetare blir arbetslösa.
1913 Den 18 oktober 1913 invigs den nya läroverksbyggnaden (nuvarande Per Brahegymnasiet). Den framstående målaren G. Pauli har som en gåva till födelsestaden utfört dekorativa målningar i vårt nya läroverk.
1913 Stenhuset på Klostergatan 43 byggs vid en tidpunkt då det byggs väldigt lite bostadshus.
1914 Jönköpings Infanteriregemente I 12 finns i Jönköping fram till 1928 då det flyttas till Eksjö. Den 8 oktober 1914 gör regementet sitt intåg i Jönköping.
1914 JMW - Jönköpings Mekaniska Werkstad bygger en ny stor gjuteribyggnad mot Kyrkogatan. 1997 flyttar efter en ombyggnad Jönköpings högskolas bibliotek in i samma byggnad.
1914 Den 6 november 1914 invigs Jönköpings nya rådhus på Väster
1914 Byggnaden Agnes Minne på Klostergatan 48 står färdig.
1915 Västra tändsticksfabriken eldhärjas och omkring 450 av 850 anställda blir utan arbete.
1915 Vindbron som klaffbro står klar.
1915 Västra flickskolan erhåller normalskolekompetens.
1916 Den 1 september 1916 startar Jönköpings stadsbibliotek sin verksamhet i nuvarande Kristinagården.
1916 ABF:s (Arbetarnas Bildningsförbunds) Jönköpingsavdelning startar.
1916 Jönköpings Mekaniska Werkstad AB uppför ett kvartersomfattande komplex med arbetarbostäder i kvarteret Lödöse på Torpaområdet.
1917 De båda tändstickskoncernerna i Jönköping slås samman och bildar Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB).
1918 Den 10 januari 1918 brinner Västra tändsticksfabriken. 400-500 blir utan arbete.
1918 19-20 november 1918 förliser ångaren Per Brahe på en resa från Gränna till Hästholmen. John Bauer med hustru och son omkommer.
1918 Stadens idag äldsta konditori, Lindströms, flyttar in i det nybyggda Hemgården på Klostergatan. Lindströms startades i början av 1910-talet på Öster.
1918 Spanska sjukan och difteri härjar
1919 Bernards konditori öppnas på Kyrkogatan 12. Själva huset byggdes åren 1897-1900.
1919 Södra Vätterbygdens folkhögskola startar sin verksamhet. 1930 tas de nya lokalerna i Mariebo i anspråk.
1919 Det är första gången val till Jönköpings stadsfullmäktige efter reformen med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Kvinnor (3) väljs för första gången in i stadens fullmäktige.
1920 Jönköping får sin första ambulans. Ambulansen har problem med att ta sig uppför Dunkehallavägen.
1920 Spanska sjukan härjar ånyo.
1921 En speciell arbetslöshetskommitté bildas. 1920 fanns det 2000 arbetslösa men 1921 finns det 6-7000 arbetslösa.
1921 Egnahemsskolans huvudbyggnad uppförs.
1921 Södergårdsskolans första tre byggnader uppförs åren 1911-1921.
1922 Vid förbudsomröstningen i hela riket vann nej knappt. I Jönköping vann ja (7422 mot 3047). I länet vann också ja (67553 mot 15589).
1923 Jönköpings andra folkpark, belägen lite norr om nuvarande Djursjukhuset startar. Från Södra Strandgatan utgår under flera decennier båtar till Folkparken.
1923 Den 9 juni 1923 firar Jönköpings regemente 300-årsjubileum men 1925 bestäms att regementet skall läggas ned 1927.
1924 Den som driver mejerirörelse i Jönköping måste i fortsättningen tillämpa pastöriseringslagen dvs upphetta mjölken till 80 grader Celsius.
1925 I maj beslutas det att Smålands regemente och Göta ingenjörskår ska flyttas till Eksjö. Kvar i Jönköping blir enbart Arméartilleriregementen.
1925 Den gröna spårvägslinjen byggs ut så att det nu går att resa upp till Bymarken.
1925 Den 22 september 1925 invigs det nya lasarettet.
1925 I oktober 1925 startar torghandeln på nuvarande Västra Torget. Det gamla Västra torget låg där Sofiakyrkan nu ligger.
1926 Jönköpings radiostation har sin första riksprogramsändning den 29 oktober 1926.
1927 Den 3 september nyinvigs idrottsplatsen i Stadsparken
1927 Den 8 oktober 1927 hälsar Jönköpings regemente för sista gången sina fanor.
1927 Kanalen i den östra stadsdelen läggs igen och blir Kanalgatan.
1928 Sommaren 1928 arrangeras en stor utställning i Jönköping.
1928 Jönköpings infanteriregemente läggs ned och kasernerna byggs om till Ryhovs mentalsjukhus.
1929 Den 12 oktober 1929 konstitueras Mäster Gudmunds gille, som skall ägna sig åt hembygdsvården i Jönköping.
1929 Kreugers imperium är i gungning och vid tändsticksfabriken halveras arbetsstyrkan.
1930 Det beslutas att Junebäckens öppna kloakledning skall saneras genom en kulvert från Myntgatan till Nedre Bergsgatan
1930  
1932 Den 12 mars 1932 påträffas Ivar Kreuger död. Många som satsat pengar i Kreuger-aktier förlorar allt.
1932 På STAB:s fabriker i Jönköping går man ner från sex- till fyradagars arbetsvecka. STAB:s ledning flyttar till Jönköping.
1932 Pga en brand på Stora Hotellet byggs utmed Strandgatan ett nytt hus med en ny matsal på den plats där hotellträdgården tidigare låg.
1932 Slättenskolans nuvarande huvudbyggnad byggs.
1933 Det beslutas att Barnarpsgatan ska få elektriskt ljus (26 lampor på 150 W).
1933 Åhlén och Holm köper fastigheten på Östra Storgatan 30. Man tänkar där uppföra ett varuhus (Tempo).
1934 Ryhovs (sinnes)sjukhus invigs i de byggnader som tidigare har använts av Jönköpings regemente. Stadens lasarett får rangen av centrallasarett för länet.
1935 Kommunala flickskolan i Jönköping startar
1935 Den 2 augusti 1935 brinner det gamla kapellet (troligen uppfört 1716) på Östra kyrkogården.
1935 Den 25 augusti 1935 får Jönköping sitt första flygfält söder om Rocksjön.
1935 Den 9 oktober 1935: Gamla epidemisjukhuset, som under en tid har inhyst ett småskoleseminarium, tas i bruk som nytt stadsbibliotek.
1935 Gripenbergsbanan läggs ned.
1936 Den 17 april 1936 brinner fastigheten på Kostergatan 11.
1936 Jönköpings folkpark får en teatersalong med 800 sittplatser samt en hel del gratis ståplatser pga den öppna väggen.
1937 I Munksjön dör fisken och stanken skrämmer de badande. Munksjöfabriken får nu rätt att leda sulfitluten direkt ut i Vättern.
1937 Praktisk realexamen avläggs för första gången vid Västra folkskolan, numera Sofiaskolan, och ger rätt att söka till gymnasiet.
1937 Det nya polishuset med det officiella namnet "Kommunalgården" med adress Vallgatan 9 står färdigt. Invigning sker den 9/11 1937. (Huset finns idag kvar mellan senaste polishuset och de statliga verkens hus som byggdes 1975.)
1939 Idrottshuset invigs den 19 november 1939.
1939 Jönköpings nya mejeri på Myntgatan står färdigt.
1939 Den svenska malmen får betydelse i den tyska krigsindustrin och i Taberg höjs protesterna mot den ökade malmbrytningen.
1939 Den äldre delen av Barnarpsskolan byggs.
1940 Natten till den 18 januari brinner det i huset på Östra Storgatan 36, där Sandemans konditori har sina lokaler.
1940 Den 29 februari 1940 invigs Ulricehamnsbanan dvs järnvägen Borås-Ulricehamn-Jönköping. Sträckan Borås-Ulricehamn byggdes 1914-1917 och sträckan Ulricehamn-Jönköping 1928-1940. (Ulricehamnsbanan läggs ned 1960.)
1940 Rådhuset får en takvåning.
1940 Pga kriget nedlägger samtliga tändsticksfabriker fr o m den 27 maj och tills vidare driften och i Jönköping permitteras c:a 650 man
1940 Jönköpings simhall invigs.
1942 Tredje året i rad är det mycket kallt i januari och februari.
1945 Carl "Timpa" Simonsson, J-Södra, vinner skytteligan i div II med 50 gjorda mål. J(önköpings) Södra IF vinner div II med 18 vinster på 18 matcher. Nästa säsong spelar laget i allsvenskan (högsta divisionen).
1945 Järabacken invigs.
1946 I januari 1946 tas första spadtaget till (ålderdomshemmet) Junegården.
1946 Konfektionsaktiebolaget Junex startar en ny fabrik i Jönköping.
1947 Kommunala Musikskolan startar.
1947 Den 1 juli 1947 inrättas Folkskoleseminariet och huvudbyggnaden ligger på Skolgatan 19.
1948 Undervisningen påbörjas på Centrala Verkstadsskolan i lokaler invid Tekniska yrkesskolan i kvarteret Globen (där Per Brahegymnasiet numera har lokaler).
1949 Jönköping får ett tekniskt gymnasium.1950 flyttar man in i gamla Östra flickskolans byggnad på Norra Strandgatan 40. De första 37 ingenjörerna utexamineras den 27 maj 1952.
1949 Ljungarumsskolan invigs. 1967 får skolan en ny byggnad för högstadiet.
1950 J-Södra blir tvåa i Allsvenskan (högsta divisionen) i fotboll.
1951 Praktiska mellanskolan blir en praktisk kommunal realskola. En femårig realskolelinje startas vid Kommunala Flickskolan.
1951 Det kommunala handelsgymnasiet börjar sin verksamhet.
1952 Flickskolans byggnad dvs det som idag är Junedalsskolans huvudbyggnad med adress Gjuterigatan 27 uppförs. Inte förrän 1955 står dock en rymlig och och vacker aualaflygel färdig. Den 27 mars 1956 förrättas en invigningshögtid som avser skolbyggnaden i dess helhet.
1952 De första inflyttningarna till det nya bostadsområdet Österängen sker. Bostadsområdet blir inte färdigbyggt förrän 1964.
1952 Den 26 november 1952 störtar ett tidningsplan strax intill flygfältet i Jönköping.
1953 Den 11 januari 1953 störtar ett tidningsplan vid Vedermödan på Ljungarum. Planet är av samma typ som det plan som störtade i november.
1953 I april 1953 väljs Jönköpingssonen Dag Hammarsköld till ny generalsekreterare i FN.
1954 Den 10 september gör Gustav VI Adolf en rundresa (eriksgata) genom Jönköpings län.
1955 Jönköpings länsmuseum står klart.
1955 Jönköpings stad köper Råslätts gård.
1957 Länsstyrelsen flyttar in i det nya s k Landstatshuset
1957 1957-1965 bygger HSB nya bostäder i kvarteren Kronan och Karl där Gröna gatan möter Kungsgatan.
1957 Hovslättsskolans huvudbyggnader uppförs.
1958 Den 8 juni 1958 slutar den sista spårvagnen att köra
1958 Frälsningsarmén flyttar in i nya lokaler i kvarteret Hammaren vid Västra Storgatan-Klostergatan.
1958 Folkets Hus byggs på Brunnsgatan 13-15. I byggnaden ingår den nya stora biografen Aveny och Rigoletto med en stor dansbana.
1958 Den 11 november 1958 invigs Rosenlundshallen, Skandinaviens första inomhushall för issport.
1958 Brodalsskolans huvudbyggnad och gymnastikbyggnad uppförs.
1959 Den 29 maj 1959 öppnas RiLa lantbruksutställning på Rosenlund. Denna utställning kommer senare att bli Elmia lantbruk.
1959 Den enda skolan i Sverige med renodlad typografisk utbildning startar den 5 oktober 1959 i Jönköping i förhyrda och nyuppförda lokaler på Fortunagatan 14 där man stannar till 1971 då man flyttar till lokaler på Boktryckargatan 7. 1971-1981 tillhör utbildningen ED, 1981-1988 Fortunagymnasiet och fr o m 1988 PB.
1960 Den 31 augusti 1960 avgår sista tåget från Jönköping till Ulricehamn. Ulricehamnsbanan är nedlagd. I juni 1985 går sista tåget Borås-Ulricehamn.
1960 Den 13 december 1960 öppnas Vätterleden, "Sveriges vackraste motorväg", för trafik.
1960 Gräshagsskolan byggs.
1960 1960-1965 bygger riksbyggen i bostadsområdet Ekhagen
1961 Huskvarna försöksgymnasium börjar sitt första läsår.
1961 Regionsflygplatsen Axamo, sydväst om staden, invigs.
1961 Elmia startar.
1961 Tekniska gymnasiets (sedermera Erik Dahlbergsgymnasiets) byggnader blir färdiga enligt följande: 1961 uppförs hus H (två byggnader) och hus K, 1962 hus E med aula, 1988 hus C, 1990 hus B (för högskoleändamål), 1991 hus A (för högskoleändamål), och 1994 hus F.
1961 Alfred Dalainskolans äldsta hus från sekelskiftet kompletteras med två nya byggnader.
1962 Den obligatoriska grundskolan införs. De gamla bokstavsbetygen A, a, AB, Ba, B, BC och C ersätts av det relativa betygssystemet med sifferbetygen 5,4,3,2 och 1.
1962 Smålands Allehanda går samman med Jönköpings-Posten.
1963 Nya Idas skola invigs.
1963 Ett internationellt internatgymnasium startas i Gränna. 1970 omvandlas det till riksinternat och blir därmed inordnat i det svenska skolväsendet.
1963 Hallby blir tvåa i Allsvenskan (högsta divisionen) i handboll.
1964 Maj 1964: Det nya partiet Kristen Demokratisk Samling håller sitt första länsmöte i Brahesalen.
1964 Stadsfullmäktige beslutar att inrätta ett kvällsgymnasium för vuxna. Undervisningen förläggs till högre allmänna läroverkets lokaler.
1965 Förskoleseminariet som startade 1963 flyttar in i permanenta lokaler i Bäckalycke herrgård.
1965 Den 28 februari 1965: Det gamla "stadshuset" byggt 1788 på Östra Storgatan 40 vid västra sidan av Hovrättstorget brinner ned. KFUM:s fastighet på Östra Storgatan 38 klarar sig men rivs ändå. Det blir plats för ett nytt Domusvaruhus. I mars 1968 flyttar KFUM in i nya lokaler på Östra Storgatan 37.
1965 Slättenskolans paviljong byggs.
1965 I mitten av 1960-talet uppförs de flesta av Attarpsskolans byggnader.
1966 Fr o m läsåret 1966-67 får Högre allmänna läroverket i Jönköping namnet Per Brahegymnasiet och Tekniska gymnasiet får namnet Erik Dahlbergsgymnasiet.
1966 Lagom till EM i femkamp står Rosenlundsbadet färdigt att tas i bruk. Invigningen sker först 1967.
1966 Första spadtaget tas för den stora byggnationen på Råslätt. Byggnationen blir färdig 1972.
1967 Den 3 september 1967 byter även Jönköpingsborna sida när högertrafiken införs i Sverige.
1967 Ett principbeslut fattas att tre gymnasieskolor skall skapas inom regionen, nämligen i Jönköping Per Brahegymnasiet (f d högre allmänna läroverket) och Erik Dahlbergsgymnasiet ( f d tekniska gymnasiet) samt gymnasiet vid Alfred Dalinskolan (sedermera Sandagymnasiet).
1967 Flahultsskolan byggs.
1967 1967-1971 byggs husen på småhusområdet Norra Grästorp.
1968 Real- respektive studentexamen avskaffas. De sista examina avläggs vt 1968.
1968 Den 1 juli 1968 inrättas Lärarhögskolan i f d kommunala flickskolans lokaler. Med lärarhögskolan och förskoleseminariet som kärna växer den nya högskolan i Jönköping fram.
1968 Kumlabyskolans byggnader uppförs.
1969 Den 3 oktober 1969 flyttar Stadsbiblioteket till nya lokaler och Musikskolan flyttar in i de gamla lokalerna på Västra Storgatan.
1969 Dalvikskolans fem byggnader uppförs.
1970 Jätten Vist, Calle Örnemarks första skulptur i verkligt storformat blir färdig 1969. Detta blir början till att intresset från omvärlden riktas mot den originelle bildhuggaren.
1970 Den 22 augusti invigs Sanda gymnasieskola.
1970 Jönköpings folkpark läggs ned.
1970 1970-1978 byggs bostäderna i bostadsområdet Öxnehaga
1971 Jönköpings kommun bildas genom en sammanslagning av städerna Jönköping, Huskvarna, Gränna, Norrahammars köping samt sju landskommuner och en församling.
1971 I och med kommunsammanslagningen överflyttas skolförvaltningen till det tidigare stadshuset i Huskvarna.
1971 Tre nykterhetsorganisationer går samman och bildar RIA-center i Jönköping, uttytt Råd i alkoholfrågor.
1971 Den 1 juli 1971: Gymnasieskolan ersätter gymnasium, fackskola och yrkesskola. De olika yrkesutbildningarna överförs organisatoriskt till regionens tre gymnasieskolor.
1971 Den 1 juli 1971: Skolan för Vuxna blir en särskild egen skolenhet. Enheten byter senare namn till KomVux och fr o m 1995 är namnet Vuxengymnasiet.
1971 Råslättsskolans lokaler uppförs.
1972 Ölandsbron invigs
1972 Grästorpsskolans byggnad uppförs.
1973 Bensinransoneringen innebär att varje personbilsförare får klara sig på 80 liter i sju veckor.
1973 Natten till juldagen 1973 totalförstörs de två trähusen på Östra Storgatan 33 och 35 intill Hovrättstorget vid en eldsvåda. Huset på Östra Storgatan 33 uppfördes 1790 och inrymde från denna tid till 1908 Jönköpings postkontor.
1974 Hisingstorpsskolans tre byggnader uppförs. Förskolan vidbyggs skolan 1977 och tillbyggs 1994.
1975 Lantbruksstyrelsen, Skogsstyrelsen samt Domstolsverket flyttar till Jönköping. De nya lokalerna ligger på den plats där det gamla fängelset har legat. I närheten byggs också ett nytt polishus öster om det gamla polishuset.
1975 Öxnehagaskolans lokaler uppförs.
1977 Högskolan i Jönköping bildas då de tre utbildningarna lärarhögskolan, förskoleseminariet och yrkestekniska högskoleutbildningen förs samman under ett tak.
1977 Statens Jordbruksnämnd börjar sin verksamhet i Jönköping
1977 Electrolux köper Husqvarna.
1978 I juni 1978 får Jönköping en egen länsteater.
1978 Landsjöskolans tre byggnader uppförs.
1979 I november 1979 blir skulptören Calle Örnemark rekordhållare med Indiska reptricket.
1979 Sandagymnasiet blir ett idrottsgymnasium.
1979 Närradion startar i landet, och Jönköping blir första station i etern.
1980 Liljeholmen är den första stadsdelen som får fjärrvärme.
1980 Vid kärnkraftsomröstningen segrar i Sverige linje 2. I Jönköpings län får linje 3 flest röster.
1980 Brodalsskolans paviljong byggs.
1981 Den 1 juli: Fortunagymnasiet, som numera inte längre finns kvar, börjar sin verksamhet.
1982   
1983 Den gamla järnvägsstationen rivs
1984 Södergårdsskolans fjärde byggnad med kök och matsal blir färdig.
1985 A6 läggs ned
1986 Svenska Naturskyddsföreningen köper gruvbrytningsrätten på Taberg.
1987 Den 2 april 1987 öppnas A6 köpcentrum
1988 I september 1988 invigs det nya länssjukhuset Ryhov.
1988 Bäckadalsgymnasiet startar.
1989   
1990 Elmias konsert- och kongresshus invigs i september 1990. Den stora konserthallen får över 1000 platser.
1990 Trähusen på Östra Storgatan 25 och 27 brinner. Huset på Östra Storgatan 25, Höckertska gården, har det ursprungliga byggnadsåret 1786.
1991 Lantbruksstyrelsen och Statens Jordbruksnämnd går samman till Jordbruksverket
1991 "Norra Europas modernaste badanläggning" kallar man det nyinvigda Rosenlundsbadet som nu blir ett inomhusbadhus.
1991 Skolan kommunaliseras, Skolöverstyrelsen ersätts av Skolverket och länsskolnämnderna avvecklas.
1992 Den 1 januari 1992 bildas Skol- och barnomsorgsförvaltningen (SBF) genom en sammanslagning av skolstyrelsen och barnomsorgsverksamheten inom socialnämnden.
1993   
1994 Den 23 februari 1994 invigs den 11 000 kvadratmeter stora Tipshallen på Elmiaområdet
1994 Den 1 juli 1994 blir Jönköpings högskola en stiftelse och den Internationella handelshögskolan startar sin verksamhet
1995 HV71 blir svenska mästare i ishockey
1995 Den 17 november 1995 härjar ett våldsamt snöoväder i Jönköping
1996 1994 års läroplan för grundskolan avskaffar det relativa betygssystemet med betygen 5,4,3,2,1 och istället införs fr o m ht 1996 de tre betygen G, VG och MVG.
1996 Jönköpings gymnasieskolor får en fast Internetuppkoppling
1996 Vuxengymnasiet flyttar in i AMU-gruppens tidigare lokaler på Stenhuggargatan 23. Anläggningen är tillbyggd i flera etapper med start 1967.
1997 Jönköpings högskolas nya lokaler invigs den 25-27 september 1997. Internationella Handelshögskolan och Ingenjörshögskolan flyttar in i nybyggda lokaler. Högskolans bibliotek flyttar in i den byggnad som tidigare var Jönköpings Mekaniska Werkstads gjuteribyggnad.

Tillbaka till ingångssidan