Historiska kartor över Jönköping
5. Östra delen av Jönköping 1888Kålgårdsområdet hade en gles och oregelbunden bebyggelse. Odengatan och Kålgårdsgatan (streckade) höll på att ta form.

1. Stora Hotellet, 1860 (byggnadsår).
2. Elementarskolan för flickor, 1886.
3. Kristine kyrka.
4. Länsresidens fram till 1886.
5. Östra Folkskolan (Liljeholmsskolan), 1870.
6. Hattmakare Lugners gård.
7. Arbetarrörelsens högkvarter från 1901 och Smålands Folkblads första redaktion.
8. Hovrättstorget.
9. Växelundervisningsskolan, 1824. Folkskola 1846-1870.
10. Gamla flickskolan (arbetsskolan), 1844.
11. Frickska ridhuset vid Fisktorget, som Frälsningsarmén tog över 1899.
12. Gamla missionshuset, 1860.
13. Nya (Stora) missionshuset, 1877.


Kartan är ritad av Sven Larsson och finns publicerad i  hans bok Sjuhundra år i Jönköping. Sven Larsson har gett sitt tillstånd till att kartan publiceras. 

Denna sida uppdaterades senast 01-02-09 av
tommy.maltell@pb.edu.jonkoping.se

Länkar:
Övriga kartor
Kursens ingångssida
Skolornas portal

© 2001 Tommy Maltell