Historiska kartor över Jönköping
1.
De för Jönköping viktigaste huvudvägarna Kartan är ritad av Sven Larsson och finns publicerad i  hans bok Sjuhundra år i Jönköping. Sven Larsson har gett sitt tillstånd till att kartan publiceras. 

Denna sida uppdaterades senast 01-01-31 av
tommy.maltell@pb.edu.jonkoping.se

Länkar:
Övriga kartor
Kursens ingångssida
Skolornas portal

© 2001 Tommy Maltell