Historiska kartor över Jönköping
4. Norra delen av Västra Förstaden 1888


Kärnan av den stadsplan, som lades ut på Väster 1864 (streckat), bebyggdes nästan uteslutande av tvåvånings trähus, som huvudsakligen bestod av bostäder. Runt denna kärna växte det upp industrier och andra verksamheter, som behövde stora utrymmen.

1. Slottskyrkogården med kapell.
2. Gamla tändsticksfabriken, 1848 (årtalet anger byggnadsår). Fabriksområdet fylldes efterhand med byggnader.
3. Utvärdshuset Limugnen, 1858.
4. Fängelset, 1859.
5. Jönköpings Mekaniska Werkstad, 1860.
6. Gasverket, 1862.
7. Järnvägsstationen, 1863.
8. Västra folkskolan, 1863. Teknisk yrkesskola från 1878. I samma kvarter låg en snickerifabrik.
9. Läroverket (nuvarande rådhuset), 1867. Parken med fontänen, 1872.
10. Oxtorget, gjordes om till park 1869.
11. Kallbadhus, 1869.
12. Tullhus, 1871.
13. Tändsticksfabrikens arbetarbostäder, 1870-talet.
14. Länslasarettet, 1877. 
15. Sofiaskolan, 1880.
16. Epidemisjukhuset, 1881.
17. Läroverkets gymnastikhus, 1881.
18. Kungsgatansesplanad, 1882.
19. Länsresidenset, 1886.
20. Det ursprungliga Västra torget där Sofiakyrkan uppfördes 1888. På torgets norra sida låg sedan 1877 metodistkyrkan. Nuvarande V. torget utlades 1888.
21. Bryggerier.
22. Tapetfabriker.
23. Kakelfabrik.

Kartan är ritad av Sven Larsson och finns publicerad i  hans bok Sjuhundra år i Jönköping. Sven Larsson har gett sitt tillstånd till att kartan publiceras. 

Denna sida uppdaterades senast 01-01-31 av
tommy.maltell@pb.edu.jonkoping.se

Länkar:
Övriga kartor
Kursens ingångssida
Skolornas portal

© 2001 Tommy Maltell