Filmer till Tommy Maltells Exceluppgifter

Den här sidan erbjuder en Excel 2003-fil med några övningar i Excel 2003 samt facit till dessa. Till varje övning finns en film som det finns en länk till nedan. 

Excelfil med en liten kurs i Excel 2003 med tillhörande filmer

Länk till fil med övningar i Excel 2003 som hänger ihop med filmerna nedan

OBS! Filmerna gjordes för Flash som man inte längre bör använda. Läs Adobes info om varför. 

Jag har för de 3 första filmerna gjort en kopia i mp4.

Film 1: Inledning a (mp4). Filmen visar olika sätt att summera och hur man snabbt kopierar en formel från en cell till flera andra celler. 

Film 2: Inledning b (mp4). Filmen visar en viktig kunskap om hur man ibland måste låsa innan man kopierar en formel till flera andra celler.

Film 3: Uppgift 1a (mp4). Här visas hur man gör hela uppgiften (men filmen förutsätter att man har kunskaperna från film 1 och film 2) förutom punkterna 12-14 ovan.

Flash3-filmer om Excel Innehåll Excel 2010
Inledning a Olika sätt att summera Ja
Inledning b Lås ibland innan kopiering av formel Ja
Uppgift 1a Summera, multiplicera, procenträkning Ja
Uppgift 1b Skapa och redigera ett diagram Nej
Uppgift 1c Byta diagramtyp Nej
Uppgift 1d Autoformat Nej
Uppgift 2 Dela upp en kolumn i två kolumner Ja
Uppgift 3 Slå ihop två kolumner till en Ja
Uppgift 4 Transponera - Ändra vågrät visning till lodrät Ja, delvis
Uppgift 5 Skapa en rät linje från en värdetabell Ja, delvis
Uppgift 6 Skapa en kurva från en värdetabell Ja, delvis
Uppgift 7 Sortering, autofilter Ja
Uppgift 8
Uppgift 9 Använd funktionen OM för att sätta betyg Ja
Skapa Excelfil i Historik Excelfil från Nova Software Historik
Redigera Excelfil skapad i Historik Redigera ovannämnda Excelfil

Den här sidan uppdaterades senast 2021-02-01