Filmer till Tommy Maltells Exceluppgifter

Den här sidan erbjuder en Excel 2003-fil med några övningar i Excel 2003 samt facit till dessa. Till varje övning finns en film som det finns en länk till nedan. En del av filmerna fungerar också till Excel 2010. Vilka som helt eller delvis fungerar ihop med Excel 2010 framgår i den högra kolumnen nedan.

Kurs i Excel 2013

I Excel 2013 finns en hel del nyheter med vars hjälp man kan lösa flera av uppgifterna i den lilla kursen i Excel 2003 nedan på ett smidigare sätt. Hur man gör ingår i en 1-2-dagarskurs på plats i Excel 2013. I denna kurs ingår en självstudiekurs att fortsätta själv med. Titta gärna i innehållsförteckningen till kursen i Excel 2013. Det finns också en kurs i Excel 2010.

Kursdelarna

Excel 2013: Del 1 - 133 A4-sidor inkl skärmdumpar
Excel 2013: Del 2 - 95 A4-sidor inkl skärmdumpar  

Kurs i Excel 2010 - 120 A4-sidor
inkl skärmdumpar

Mer information finns på platsen http://maltell.it/. Om du är intresserad av en 1-2-dagarskurs så kan du gå till följande sida och skicka ett meddelande:

http://maltell.it/kontakt

Excelfil med en liten kurs i Excel 2003 med tillhörande filmer

Länk till fil med övningar i Excel 2003 som hänger ihop med filmerna nedan

Läs mer om dessa testfilmer t ex vilket gratisprogram som har använts,
vilka rekommendationer som ges mm

Flash3-filmer om Excel Innehåll Excel 2010
Inledning a Olika sätt att summera Ja
Inledning b Lås ibland innnan kopiering av formel Ja
Uppgift 1a Summera, multiplicera, procenträkning Ja
Uppgift 1b Skapa och redigera ett diagram Nej
Uppgift 1c Byta diagramtyp Nej
Uppgift 1d Autoformat Nej
Uppgift 2 Dela upp en kolumn i två kolumner Ja
Uppgift 3 Slå ihop två kolumner till en Ja
Uppgift 4 Transponera - Ändra vågrät visning till lodrät Ja, delvis
Uppgift 5 Skapa en rät linje från en värdetabell Ja, delvis
Uppgift 6 Skapa en kurva från en värdetabell Ja, delvis
Uppgift 7 Sortering, autofilter Ja
Uppgift 8 Avancerat filter Ja
Uppgift 9 Använd funktionen OM för att sätta betyg Ja
Skapa Excelfil i Historik Excelfil från Nova Software Historik  
Redigera Excelfil skapad i Historik Redigera ovannämnda Excelfil  

Den här sidan uppdaterades senast 2013-06-05